0 AFSTAMMING LANGE MA Koenraad de Boer geb. 10-9-1843 Cocksdorp, schipper, ov. 30-9-1897 Oudeschild, zv Teunis de Boer, zeeman en Trijntje Kalf gehuwd 1e keer 1874 Texel met Neeltje Vos geb. 18-12-1848 Oudeschild, ov. 16-5-1884 Oudeschild, dv. Dirk Vos en Jannetje Roeper, kinderen: Trijntje de Boer, geb. 4-4-1875 Oudeschild geh. 1899 Tx met Willem Zegel, vee houder Jannetje de Boer geb. 15-1-1877 Oudeschild geh. 1899 Tx met Jan de Jager, brood bakker Annaatje de Boer geb. 12-8-1880 Oudeschild ov. 11-9-1880 Oudeschild Annaatje de Boer geb. 8-10-1882 Oudeschild ov. 19-12-1883 Oudeschild gehuwd 2e keer 24-3-1886 Texel met Keetje Zegel geb. 7-12-1851 Oudeschild, wed. v. Gerrit Blom, broodbakker ov. 9-7-1918 Oudeschild, dv. Frans Zegel, veehouder en Maartje Vlas. kind: Maartje de Boer geb. 19-6-1891 Oudeschild ov. 12-7-1962 Den Burg Lange Ma zag je 's zondagsmiddags aan de arm van Antje naar de winkel van de wed. Lange Ma en Antje. Zwarte Piet: johnny Pieterse Neyens op de Groeneplaats gaan. Van hun zakgeld werd dan wat snoepgoed gekocht. Ze hadden veel bekijks, want de knip werd onder heel wat lagen rokken te voorschijn gehaald. Ma was een vrouw van weinig woorden. 0 AFSTAMMING ANTJE VAN 'T HERT EN SIEME Hertje de Wijn geb. 12-8-1846 Tienhoven, arbeider ov. 10-3-19-7 Den Burg zv. Simon de Wijn en Trijntje Schaap gehuwd 30-3-1876 Texel met Antje Eelman geb. 7-2-1845 de Waal ov. 3-3-1925 Texel dv. Nan Eelman en Antje Mulder kinderen: Simon de Wijn geb. 16-7-1876 Bargen, los werkman ov. 20-6-1945 Texel Antje de Wijn geb. 29-9-1878 Bargen ov. 25-6-1968 Texel Hendrik de Wijn geb. 2-3-1885 Den Burg ov. 4-6-1885 Den Burg Antje van 't Hert heeft in d'r leven diverse werkhuisjes gehad. Ze kwam dan voor het 'growe' werk (schrobben, boenen, ramen lap pen). Zo werkte ze ook bij slager Visser. Tij dens het werk droeg Antje klompen. Op een keer kwam Jan Visser (de organist) haar tegen in Den Burg en zei: 'Nou kiekes, Antje het de mooie toete (hoge schoenen) an'. Waarop Ant je antwoordde: 'Barst, stik, verrek van mien, je moer lóópt op toete'. Toen Sieme (Antjes broer) was overleden, ging Antje met Ma naar 't kerkhof. Met een stok stampte Antje op de platte grafsteen van Sie me, zeggende: 'Sieme, hier lèèg je dan, arme donder, wel een meter diep'. Sieme van 't Hert onderhield de tuin van de notaris en fungeerde daar ook als boodschap penjongen. Sieme wist allerlei Latijnse na men van bloemen en planten. Als kinderen hem, wijzend op een plantje, vroegen: 'Sieme, wot is dut?', dan begon bij als een waterval Latijnse namen op te noemen. Kwajongens drukten hem eens een ui in de hand en vroe- 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 8