S WERKGROEP a GENEALOGIE Markante Tesselaars en hun afstamming De afdeling stambomen wilde in dit jubileum jaar een genealogisch fragment maken van personen die veel Tesselaars gekend hebben. Gekozen werd voor mensen uit 't Gesticht van Weldadigheid. Vaak werden zij aange sproken bij hun voornaam en was hun familie naam bij velen niet bekend. Het zou te veel worden om alle inwoners uit een bepaalde tijd onder de loep te nemen, dus beperkten we ons tot de volgende personen: Gelinis, Scheve Reijer, Lange Ma, Antje van 't Hert en haar broer Sieme. Om het geheel wat te verle vendigen zijn enige anekdotes en foto's toege voegd. 0 AFSTAMMING GELINIS Pieter Cornelis Boogaart geb. 8-12-1863 Nieuwerkerk, land bouwer, ov. 18-9-1920 Eierland, wed- nr. v. Wilh. Graafeiland, zv Barthel Boogaart en Marina Braam, gehuwd (niet op Texel) met Trijntje ten Cate geb. 14-1-1862 Wildervank ov. 2-7-1921 Groningen, gesch. v. Alb. Sloots, dv. Sebo ten Cate en Gelina Prins, kinderen: Barthel Marinus Boogaart geb. 8-5-1891 Nieuwerkerk, geh. met Janna Jac. Wilh. Jansma. Zij vertrok ken in 1927 naar Haarlemmermeer vanuit Eierland; Jacob Johannis Boogaart geb. 21-5-1894 Nieuwerkerk, geh. in 1920 met Petr. Cath. Corn. Dros. Zij vertrokken in 1923 naar Amerika; Gelinis Marinus Boogaart geb. 1-5-1903 Nieuwerkerk (Schou- wen-Duiveland), ov. 15-9-1971 Den Burg. Gelinis kennen we allemaal van de rouwtjes en de trouwtjes. Als het half kon sloeg hij er geeneen over. Zijn mondharmonica had hij altijd op zak en voor een paar centen wilde hij wel wat voor je spelen. Na het deuntje werd soms niet afgerekend en dat betekende 'rennen voor je leven' want dan kwam hij kwaad op de fiets achter je aan. Gelinis was zeer plichtsgetrouw. Om half 3 spoelde hij altijd in 't Gesticht de theepot om. Dat was zijn werk. Eens ging hij naar De Den nen op de fiets voor een of ander evenement. Om half 3 was hij weer thuis. Vader had nog zo gezegd dat hij niet speciaal terug hoefde te komen, maar Gelinis liet zich daar niet van weerhouden. Na het ritueel, en waarschijnlijk een kopje thee, vertrok hij weer richtig Den nen. Het volgende stukje komt het de Texelse Cou rant van september 1971: 'Woensdagavond is op de Keesomlaan te Den Burg de heer G. Boogaard (Gelines) overleden. Men zag dat hij ineenzakte en waarschuwde de dokter, die echter niet meer kon doen dan de dood vast stellen. Gelines kwam in het toenmalige Ge sticht als 18-jarige. Op 1 mei herdacht hij zijn gouden jubileum als Irene-inwoner.' 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 7