INHOUD NIEUWE LEDEN BIBLIOTHEEKNIEUWS Colofon 1 Van de redaktie 1 Van het bestuur 1 Inhoud 2 Nieuwe leden 2 Bibliotheeknieuws 2 Cursussen '95-'96 3 Genealogie 5 Archeologie 8 Grafheuvel 11 Zanggroep 20 Verzamelaars, Fotoarchief 21 Dialectgroep 23 H. Bakker Den Hoorn W.M. Bakker Den Hoorn C.N.J. Bakker Hoofddorp A. van Beek Den Burg P. v. Benthum Den Burg W.J.M. Boom Oudeschild J. v.d. Brink De Cocksdorp J.A. den Brok Den Burg C. van Dijk Den Burg Gemeente Texel Den Burg F. Haarsma Den Burg C. Heijne-Dros Den Hoorn G.J. Huisman Den Burg W. Koomen Den Burg G. Krüger Den Burg K. de Leeuw Den Hoorn E. de Porto-Witte Den Burg D.J. Roeper Den Burg J.J. Schrama Den Burg H. Staneke Uddel W.P. van der Vis Den Burg M. Vlaming Oosterend Mw. van der Wardt Laren NH H. Witte Den Burg M.C. Mönnink-Bakker Lichtenvoorde Ontvangen van: Dhr. S. van Egmond: div. Weelderdorpskranten; Dhr. J. Hopman te Oss: Als de zee roept, door D. de Vries- Kikkert; Ned. Centrum Volkscultuur: Texel, eilanders vertellen door P. de Boer, H. van Deukeren, M. Vonk en I. Strouken; Fam. Molenaar: div. plakboeken, samengesteld door wijlen mevr. A. Molenaar-Daalder; Mw. B. Barhorst-Boogaard: foto's van grafstenen voor de nieu we werkgroep (zie oproep blad juni Hist.Ver.Tx); Mw. C. Lemstra-Bakker: Herinneringen aan de Weverstraat door D. Lemstra; Rijksarchief Haarlem: door ruil verkregen 1000 fotokopieën van Vredegerecht Texel over de jaren 1832-1838 m.u.v. 1836. Een overzicht over de inhoud zal de komende maanden gemaakt worden. ledereen nogmaals hartelijk dank! Gekocht: Groen-Zwart Texels in het hart. Beschouwingen over een eilandcultuur door Rob van Ginkel. Van de heer F. Steigstra te Wormer kregen we de gelegenheid om de Levensgeschiedenis van Frederik van der Vis deel 2 te kopieëren. Frederik v.d. Vis werd geboren te Oost in 1842 en overleed daar in 1925. In nr. 11-1989 blad Hist. Ver. Tx. geeft C.J. Reij een weergave van deel 1, wat net als dl. 2 in rijmvorm is geschreven. Ook in het boek van Rob van Ginkel 'Groen- Zwart Texels in het hart' wordt uitgebreid ingegaan op de bele venissen van Frederik. In dl. 2 komt Frederik v.d. Vis terug op het wel en wee van z'n familie en beschrijft hij 21 binnenland se reizen met zijn vrachtschip. De eerste reis begint als volgt: Ons Winterrust was om toen Frouwdag op kwam dagen Ging ik na Dros Co. maar weer om werk vragen Zij hadden ook weer vracht voor ons een lading wier Te laden achter Oost; over een dag of vier Zes Februari ging wij uit den haven varen En toen wij achter Oost juist zoo geankerd waren Toen brachten zij al wier 't scheen of daar haast bij was Als ook een briefkaardtje dat ik ten eersten las Fiet was berigt van Dros die schreef ik moest gaan kijken Na dof, en nat, en al, die niet zuiver toe lijken dat neem je niet aan boord, en laad zoo gouw je kunt En heb ik andre vracht dat is U ook gegund Ik laden Vrijdags door en Zaterdag ook meden Tot ik had de vracht en moest dus zijn te vreden We zien u graag op de bibliotheekavond in d'Ouwe Ulo op de 3e dinsdag van de maand. Heeft u nog spullen voor de bibliotheek dan kunt u terecht bij M. Bakker-Zijm, tel. 12113 of J.C. van der Pijl, tel. 15515. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 4