24 'Als iets andersom gedaan moet worden is 't sèèggie: 'Aarsom Allebert'. Indertijd woonde Louis Scharenburg aan de Koog. Zijn dochter Antje was blijkbaar nogal in trek bij de jongemannen van het dorp. Als 's avonds de jongens zich verzamelden in de dorpsstraat, zei hij waarschuwend tegen ze: 'Jonges, denk d'r om, gien nesteree mit Antje'. Bedroefde lekkere eujes seit Verhoeve' Een wonderlijke aanprijzing voor lekkere ui ten. ■Wanneer iemand in Oudeschild zeer droge benen heeft, die zelfs wat schilferen, zegt men: 'Ik hèèw stüvende biêne.' 'De wagedeure ope, want deer komt Arisie on!' In zijn jonge jaren was Aris Smit (althans in eigen woorden) van plan een flinke dikke vent te worden. Koorn uit de Dennen had nogal een hoge stem en soms wat wonderlijke uitspraken. Op de vraag hoe het met zijn vader ging zei hij: 't Gaat wel, maar abnermaal zei ie wel nooit meer worre'. Patatboer Medema uit Oosterend was zo geroutineerd in zijn vak dat hij al bij voorbaat aan de klanten vroeg: 'Mot je mèt of sonder mèt?' (Met of zonder mayonaise) Uitspraak van Piet van Lammert (Zijm): 'We hodde weer zuud met zuudwest'. Dit beteken de water i.p.v. jus bij het eten. Wanneer een lange koude winter veel slachtoffers onder de oudere bevolking had gemaakt, zei Piet Kooi: 'Se hèèwwe fon de winter weer aardig achter 't ontiek onsete'. 'Ik weet 't niet, God weet 't, Hein seit 't' Uitspraak van Martje Krijnen. ''Lach 'rs om me duumpie'. Zo probeert men met een duimbeweging een verdrietig of boos kind aan 't lachen te krijgen. 'Antje? Die is 'r een beul in'. Dat kan Antje perfekt. 'Ooit sprak iemand uit Oudeschild de vol gende woorden: 'Weunesdag gehaktdag, lek kere skóne handel' ■Als alles goed verloopt is de uitspraak van Jannetje van Gijs Boon de timmerman aan Den Hoorn toepasselijk: 'Heen hod ik foor de wiend en werom wos 't stil'. 'Dot bedelt skurrep', zei Kasse Zegel als hij zijn oude versleten jasje aandeed om te gaan handelen op de maandagse markt in Den Burg. De uitspraak van een niet al te schoon mens is een algemeen sèèggie geworden: 'lên keer in 't jaar wos ik me biêne, nódig of niet!' We houden ons aanbevolen voor uw inzen dingen die in de rubriek 'Tessels prate' dan wellicht een plaatsje krijgen! G.E. Dros 'Nódig of niet

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 26