Foto uit de nalatenschap van mw. N. Wegman (1897-1994). We vermoeden dat dat foto is gemaakt t.g.v. de feestelijk heden bij de geboorte van prinses juliana (1909) Zgn. trommelschudders bij de graanpakhuizen in Oudeschild, nu Maritiem en juttersmuseum. Fotoverz. J.J. Bakker 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 24