1 "de Mars" 12 Plaats van de grajheuvel. bb De nieuwbouwwijk "de Mars" Fig.1: Plattegrond van hel dorp Den Burg op Texel boerenland. Op de plaats van de boomsingel zijn nu zes schakelbungalows gesitueerd. Het niet verstoorde gedeelte van de grafheuvel viel net buiten deze boomsingel aan de zijde van het sportveld maar nog wel binnen de funde ring van de bungalow Sluyscoog 56. 6. De grafheuvel Uit het bodemprofiel bleek dat de bovengrond tot zo'n 50 cm diepte reeds eerder verstoord was geweest. Vermoedelijk is dit gebeurd bij het inrichten van het sportveld. Het sportveld lag, ter plaatse van de grafheuvel, op ongeveer 75 cm boven N.A.P.. De grafheuvel (fig. 2), een éénperiode heuvel, voor zover dit aan het ongestoorde gedeelte nog was vast te stellen, was opgebouwd uit een dubbele paalkrans, waarvan ongeveer een zesde werd terugge vonden. De palen van de dubbele paalkrans stonden gemiddeld zo'n 50 cm uit elkaar, zo wel de palen onderling als ook de twee paal- kransen. De doorsnede van de buitenste paal krans van de grafheuvel zal 12 meter zijn ge weest. De paalsporen hadden een doorsnede tussen de 12 en 15 cm. Van één van de paal sporen is een lakprofiel gemaakt. De heuvel onder de verstoorde bovengrond bestond uit geel zand met evenwijdige bruine inspoelings- horizonten. 50 75 cm buiten de buitenste paalkrans bogen deze inspoelingshorizonten naar beneden af en kwamen op één punt tesa- men ter hoogte van het oude loopvlak waarop de grafheuvel was opgeworpen. Dit loopvlak was te herkennen aan een donkere en brede

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 14