J2I EEN GRAFHEUVEL UIT DE MIDDEN-BRONSTIJD IN DE NIEUWBOUWWIJK 'DE MARS' VAN DEN BURG OP TEXEL maar een korte, rommelig afgewerkte steel. In het artikel van Van Reenen blijkt dat tot op heden slechts twee keer eerder een dergelijke pot in Nederland is aangetroffen, nl. één in Alkmaar en één in Broek in Waterland. Deze pot zat nog onder de grond ten tijde van het onderzoek Jensen en Van Reenen. Zodoende hebben we deze vondst dus niet door kunnen geven. In de 16e en 17e eeuw, toen de ge draaide loodglazuren grapen potten) met drie pootjes populair waren gingen ook de Deense pottebakkers mee met de mode om steelpotten te maken. Maar omdat de sierlijk heid van de gedraaide potten niet werd geëve naard zijn er vermoedelijk ook minder van gemaakt. i O 5 10em Graap of juttepot met steel 23,4 cm hoog 22 cm diam. 28,5 cm diam. incl. steel drie pootjes van ca. 5 cm hoog (tekening Reydon) Bij nader inzien blijkt overigens dat naast de twee goed te construeren potten nog meer jydepotten in gebruik moeten zijn geweest. De losse scherf uit 1994 past niet bij de twee potten uit de afgesloten asgaten en daarnaast zijn uit de eerste put ook nog enkele scherven aangetroffen die niet bij de eerste pot horen. In totaal is tot nu toe de aanwezigheid van 4 van dergelijke opmerkelijke potten bewezen. ad 1 Zie Oudhollandse dichters en Tessels dialect blz. 103; ad 2 Zie Tessels Woordenboek; ad 3 Dit artikel is v.w.b. de Deense jydepot gebaseerd op dit onderzoek, gepubliceerd in het blad Westerheem (Ie nr. 1995) Gelein Jansen INLEIDING In de nieuwbouwwijk 'de Mars', die aan de noordoostzijde van Den Burg op Texel wordt gebouwd, komt de laatste jaren bij graafwerk zaamheden archeologisch materiaal te voor schijn te dateren vanaf de Bronstijd tot en met de Ijzertijd (van Noort, Peters 1990). Zo kwam op zaterdag 23 juni 1990 bij graafwerk ten behoeve van funderingen voor zes aan eengeschakelde bungalows aan de Sluyscoogh een grafheuvel tevoorschijn. Daar de grafheu vel op zaterdag ontdekt was en de bekisting voor de helft van de funderingen door het bouwbedrijf Daalder reeds was aangelegd, is op zondag 24 juni de grafheuvel direct ingete kend. De daarop volgende dagen is met me dewerkers van EcoMare, het centrum voor Wadden en Noordzee op Texel en in overleg met bouwbedrijf Daalder een lakprofiel ge maakt van een lijksilhouet. Het terrein was halverwege 1989 door de schrijver gemeld bij de gemeente en de R.O.B. als interessant ar cheologisch gebied. Een maand later meldde de gemeente dat het door de R.O.B. was vrij gegeven daar over deze periode genoeg be kend was bij de R.O.B.. Zodoende is deze grafheuvel niet gemeld bij de R.O.B. maar om ervoor te zorgen dat dit gegeven niet verloren gaat wordt in onderstaand artikel een beschrij ving van de grafheuvel gegeven. BESCHRIJVING VAN DE PLAATS VAN DE GRAFHEUVEL, DE GRAFHEUVEL ZELF EN DE GRAVEN A. De plaats van de grafheuvel De grafheuvel werd aangetroffen aan de rand van het voormalige sportveld, aan de weg die nu Sluyscoogh heet in de nieuwbouwwijk 'de Mars' (fig. 1). Er stond een boomsingel die het sportveld scheidde van het achterliggende 1 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1995 | | pagina 13