rUITGAVE VAh D 11111111 ■lil Ü-i: :-:i:::::

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1994 | | pagina 1