5 C. Moojen en per 1 mei 1887 tot 1889 P. Vermeulen. Hij was later in hetzelfde pand nog barbier en ook Hofman en J. v.d. Aakster, 't Was op het "Raaksie". (2) Groeneplaats B.345. J. Slijboom, logementhouder, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet 540 L. 't Was "de Lindeboom", Bondshotel A.N.W.B. en thans Rabobank. Opvolger was per 9 maart 1891 J. Bruyn, quisinier. Verg.recht f 37.50. Advertentie in juni 1909: "Kermis. In hotel "de Lindeboom" wordt geen dansmuziek gegeven, doch bestaat elke avond gelegenheid om te soupeeren. Aanbevelend J. Bruyn, Quisinier" (3) Groeneplaats B.346. P. Dalmeijer, tapper, slijter en logementhouder, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 895 L. Dit was "de Oranjeboom" en thans Chinees Indisch Restaurant "Azië", Groeneplaats 12. Vanaf 1890 Wed. P. Dalmeijer. Verg.recht f 37.50. (3) Parkstraat B.336. K. Langeveld Mzn, slijter, winkelier en koopman, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 2550 L. Vanaf 1 mei 1896 P.C. Koorn. Verg.recht f 25.-. Dit was 't Café "Parkzicht" toen nog t/o de ingang van het park in de Parkstraat en nu winkel van I. Moerbeek. (4) Vlgs. adv. in de Tex. Crt. van 16 febr. 1890: "Prijsbiljarten in Maart dagelijks behalve des Zondags. K. Langeveld, "Parkzicht"". Gravenstraat B.405. C.A. Broekkamp, tapper, slijter, logementhouder en timmerman, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 250 L. 't Was hotel "de Zwaan" hoek Graven- en Zwaanstraat en nog steeds café. Opvolgers waren in maart 1900 J.N.I. Perrin en in 1908 W.J. Dernison. Verg.recht f 25.= (5) Gravenstraat B.95 W. Moojen m.i.v. 1 mei 1882. Dit was "De Vergulde Kikkert" met een voor- en achtergelagkamer. Opvolgers waren per 1 mei 1883 C. de Groot gehuwd met R. Moojen en in 1904 R. Moojen zelf. Vergunning steeds ten name van zijn vrouw, omdat hij debitant van Staatsloten was. (6) Groeneplaats B.341. L. Roggeveen, koffiehuishouder, m.i.v. 20 juni 1883. Hij had wel de vergunning per 1 mei 1882 aange vraagd en ook een debiet van 200 L (in de voorafgaande vier maanden) opgegeven doch 't was een koffiehuis in aanbouw en de vergunning werd toen geweigerd. Roggeveen vroeg eerst aan op no B.342 en heeft mogelijk twee panden tot één pand verbouwd tot Koffiehuis "De Beurs". Mogelijk werd het bedrijf beëindigd in 1886 want per 1 mei 1886 werd geen vergunning verleend, 't Was op de foto rechts van de poserende mensen en thans de amusementshal Turbo, Groeneplaats 7. (7) Molenstraat B.80. R. Nieuwenhuizen, tapper, slijter, en rietdekker, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 100 L. De vergunning werd per 1 mei 1891 ingetrokken. Groeneplaats 1. J. Flens kreeg eerst een vergunning op 13 dec. 1897 voor het nieuwe hotel "Texel" met koffiekamer en concertzaal. Flens had reeds 9 dec. 1896 om een vergunning verzocht doch C.A. Broekkamp (de Zwaan), J. Bruyn (Lindeboom), R.W. Moojen (Vergulde Kikkert) namens zijn vrouw C. de Groot en Wed. P. Dalmeijer (Oranjeboom) maakten bezwaar tegen het verlenen van een vergunning aan Flens om reden dat het aantal, bij de wet geoorloofde vergunningen overschreden zou zijn en voorts omdat het publiek er geen behoefte aan zou hebben. Uiteindelijk hebben B W met goedkeuring van de Provincie voor het verlenen van een vergunning boven het maximum aantal, besloten de vergunning te verlenen echter eerst op 13 dec. 1897. Opvolgers: In 1907 D. Geus. Hij had ook een tweede vergunning nodig en daarvoor werd die van W. Veen, Oudeschild ingetrokken. In 1908 is S. Vlessing ook aanwezig met een grote consumptietent bij de grote Landbouwtentoonstelling in 1908 op een terrein aan de Kogerstraat. (7A)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1994 | | pagina 7