OVERZICHT 1905 T/M 1910 23 Binnenburg 8; - Kors Eelman Dzn, Kogerweg K 17 met gelagkamer van 27,56 m2. Eelman had hier reeds een vergunning gehad van 1882 tot 1893 voor "Flora" nu Pontweg 141; - J.J.Kuyper, Kogerweg K 18 met gelagkamer en waranda van 61,92 m2. "Tubantia", vanaf 1910 B. Bakker en nu Hotel-Rest. App. "Tubantia" Pontweg 133. (30); - Pieter Huisman, Burger Nieuwland K 1 met kamer van 16,83 m2., nabij Weegesweel. Lang bewoond geweest door fam. Th. Witte. Nu Burgerdijk 15; Na gedegen onderzoek van de localiteiten o.a.naar inrichting, oppervlakte en hoogte werden aanvragen van A. Dros Azn, P. Kiel en Pieter Huisman afgewezen en de andere in okt./dec.l905 verleend. Jaar tappen loge- to- verleend op- max. aan verlof slijten ment taal voor 1904 brengst verg. 1905 29 1 30 29 f 775.= 23 8 1906 29 1 30 29 775.= 23 8 1907 28 2 30 24 750 24 8 1908 28 2 30 24 762.50 24 12 1909 28 2 30 22 762.50 24 12 1910 26 2 28 18 712.50 25 14 In 1907 werd verlof verleend aan KJ. Uitgeest "Flora" in de plaats van Kors Eelman. (31) In 1908 werd verlof verleend aan: S. Eelman, melkslijter Den Burg; Jacob Rijk Szn, tuinman Den Burg, Kogerweg; Alex Koning, zadelmaker Den Burg Weverstraat; D.P. Koorn, bakker Den Burg, Hogerstraat en Leendert Kikkert, koopman Den Burg, Schilderweg "Burgzicht" (De Keet) in de plaats van Ant. Buys. Advertentie in okt.1907: "Café "Burgzicht" bij goed weer Zondag 20 Oct. 's namiddags 3 uur ringsteken met fietsen om prijs en premie. Na afloop bal. L.Kikkert" In 1910 werd verlof verleend aan: G.A. Platvoet, arbeider Schilderweg nabij Den Burg; Gerrit Hin,arbeider (Sandershuis); Gerrit v.d. Vis, melkslijter Den Burg, Nieuwstraat en Bouwe Bakker Azn, Kogerweg K 18 (Tubantia) in de plaats van JJ.Kuyper. Per saldo kwamen er in 1910 2 bij, zodat er mogelijk nog 1 vervallen is. De Koog, augustus 1994 N. Huijsman Rzn Bronnen: Gemeente Archief Texel Inventaris nos.256 t/m 259; 671; 672; 674; 374 (brief no. 226 d.d. 4 mei 1884) en C.B.S. Met dank aan Jb. Jonker, mevr. C. v.d. Slikke-Koorn, mevr. A. v. Dijk-Keijer voor de foto's en C. v. Empel (ge meente-archief) voor hulp en gastvrijheid. N.B. Gaarne zou ik nog in het bezit komen van diverse prijzen van b.v. bier en borreltje in die tijd(een prijslijstje b.v.) en van verhalen over cafébezoek, uitvoeringen en of andere feesten, die de sfeer (met of zonder borrelgeur) nog een beetje weergeven. Bij voorbaat dank.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1994 | | pagina 25