17 Oosterend 0.10 J. Mantje Dzn. Tapper, slijter en logementhouder met een voor- en achtergelagkamer, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 625 L. Opvolgers: in 1887 W.Koppen Yzn.; 1901 Wed. T. Koppen-Brans met Y. en D. Koppen. Verg.recht f 25.=. Het was "'t Wapen van Amsterdam" en nu woonhuis Oesterstr. 21. Advertentie 1903: "Gelegenheid tot het leeren van nieuwe dansen onder leiding van een bekwaam dansmeester van den Helder, op Vrijdag 20 Febr.'s avonds 7 uur ten huize van de wed. W. Koppen te Oosterend. Deelname 25 cent per persoon". (22) 0.52 C. Duinker, tapper, slijter met gelagkamer, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 370 L. Verg.recht f 25. Dit was "'t Wapen van Texel" en is nu "het Cafeetje" in Kerkstraat 7. (23) 0.56 J. Brouwer Jbzn., winkelier en zeeman, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1885. Debiet van 300 L. Als enige vergunninghouder verkocht hij niet op zaterdagavond en op zondag. Nu Kerkstraat 1. 0.64 S. Bakker Gzn., tapper, slijter en koopman, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1888. Debiet van 485 L. 0.95 C. Kuyper Gzn., tapper, slijter en winkelier, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1890. Debiet van 130 L. Vlgs. Jb. Visman nu Kerkplein 2, naast de "RĂ³tisserie", op foto eerste huis links. (24) De Koog K.56 S. Daalder, winkelier met een gelagkamer, kreeg eerst een vergunning in 1886 en werd in 1900 opgevolgd door zijn zoon R.J. Daalder. Verg.recht f 20.=. Nu "De Toekomst", Dorpsstraat 8. (25) K.67 J.H. Moojen, zakenman en makelaar, had in 1896 het Badpaviljoen gebouwd en vroeg hiervoor ook een drankvergunning. De aanvraag werd afgewezen, omdat de behoefte zich daar nog moest bewijzen en bovendien was zeer nabij toch de gelagkamer van S. Daalder, aldus B W. In jan. 1900 kreeg hij toch een vergunning, die in 1902 weer verviel, omdat die aldaar niet nodig bleek. (26) K.8. Kors Eelman, tapper, slijter en arbeider met een gelagkamer, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1893. Debiet van 80 L. Verg.recht f 20.= Dit was de aanleg-rustplaats "Flora", halfweg de Koog. Nu J. Uitgeest, Pontweg 141. De Cocksdorp E.112 G. Blom, tapper, slijter en winkelier, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1886. Debiet van 900 L. E.148 J. Buys, slijter en logementhouder met gelagkamer, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 840 L. Verg.recht f 25.=. Het bekende Hotel "De Hoop". (27) E.169 J. de Graaf, tapper, slijter, winkelier en logementhouder met gelagkamer, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 950 L. Verg.recht f 25. Opvolgers: in 1894 Wed. Thomassen en in 1903 Gebr. Zoetelief in de "Nieuwe Aanleg" ook weer nabij de R.K.kerk. (28) Eierland E.249 A. Tiessen, tapper, slijter en winkelier, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1886. Debiet van 347 L. Hij woonde aan de Postweg (Zuid-Eierland) en emigreerde in 1887 naar Amerika.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1994 | | pagina 19