9 Groeneplaats 289. C. Kuyper kreeg ook eerst een vergunning op 13 dec. 1897 voor het café "Den Burg" op 't "Raaksie". Kuyper verzocht reeds in 1893 om een vergunning voor zijn "Hotel den Burg" (toen B.292). De aanvraag vermeldt o.m. "een locaal uitkomend aan de Groeneplaats en uitziend in het park. Vergunning gewenst wegens de aldaar gehouden vergaderingen, verkopingen en mogelijke toevoer van vreemdelingen doch ook voor de Sociëteit met 19 leden alle uit de fatsoenlijke stand". Toch werd de aanvraag toen afgewezen, omdat er 33 vergunningen waren, bij een maximum aantal van slechts 23. Een nieuw verzoek in 1896 werd opgehouden door een bezwaar van dezelfde concurrenten hiervoor genoemd bij Jan Flens van Hotel "Texel" doch uiteindelijk ingewilligd op 13 dec. 1897 gelijk met Hotel "Texel". (8) De Hoogte B.440. A.de Ruyter, tapper, slijter en koopman m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 535 L. Dit betrof 't'café "Burgzicht", ook genoemd "De Keet". Opvolgers waren vanaf 1 okt. 1883 J. Bakker Jzn en vanaf 1 aug. 1888 tot 1903 J.Hoedemaker. Verg.recht f 25.=. Hier hielden de buren van de Hogeberg hun "buureton" b.v. in 1900 en 1903 met 13 resp. 15 buren (Buurtschappen op het oude Texel, J.C. v.d. Pijl, pag. 54/5.) Kogerweg B 167a. C. Boon kreeg eerst vergunning in 1910 voor zijn café "Schoonoord" begin Schoonoordsingel, Den Burg. Voor de vergunning van C. Boon (de bekende) werden twee vergunningen ingetrokken t.w. van de Wed. Klaassen en Wed. Roeper. Den Burg - winkels Molenstraat. B.38 F. de Vries, tapper, slijter, winkelier en broodbakker, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet 330 L. Opvolgers waren in 1889 Wed. De Vries en in 1895 C. Witte. Verg.recht f 20.=. Vlgs. Jb. Zijm is het nu Molenstr. 21 en daar was hij de laatste winkelier (naast De Witte Burcht). Molenstraat. B.35. T. Zijm Mzn, slijter en winkelier, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 600 L. Ingaande 1 mei 1894 Wed. N. Zijm-Rey. Verg.recht f 25.=. De winkel lag precies tegenover de R.K.-kerk en het was dan ook niet vreemd, dat daar na afloop van de dienst, staande bij de toonbank nog een bittertje gedronken werd. Vlgs. Jb. Zijm nu Molenstr. 15 en de laatste winkelier was hier E. Groot, hoek Zwaanstraat. (8A) Gravenstraat. B.28. J. Smit Pzn, slijter en winkelier, m.i.v. 1 mei 1882. Debiet van 800 L. Verg.recht f 25.=. Vanaf 1 mei 1893 tot 1898 Wed. A. Smit-Verberne. 't Was net in de bocht van de Hogerstraat-Gravenstraat en nu "De Vlier". Ooit waren hier ook gevestigd de fotograaf SIBO en het Volkslogement. (9) Gravenstraat. B.399. C. Witte, winkelier, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1 mei 1895 toen hij de zaak van wed. F. de Vries in de Molenstraat (eerder genoemd Molenstr. 38) voortzette. Debiet van 614 L. Verg.recht f 20.= Binnenburg. B.16. J. Eelman,slijter en winkelier, m.i.v.1 mei 1882 tot 1 mei 1883. Debiet van 1025 L. Op deze plaats nu Textielhuis Zegel, Binnenburg 1. (opgave C.J. Rey) (10) Binnenburg. B.18. P. Boon, tapper en winkelier, m.i.v. 1 mei 1882 tot 1 mei 1902. Debiet van 1500 L. Verg.recht f 25. Hier was de vorige vestiging van Albert Heyn, nu Binnenburg 8.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1994 | | pagina 11