NIEUWE LEDEN BIBLIOTHEEKNIEUWS INHOUD 2 A.C. Bakker Den Burg J. de Boer Den Helder J.C. Entrop-Roeper Schiedam B. Ezerman De Cocksdorp B.H. Hoogenbosch Den Burg M. Koenen-Gorter Amstelveen H. Koorn Oudeschild H. Kuip De Waal D. Meurs Amstelveen Museum Tromps Huys Vlieland Wouter Otten Den Helder S. Rentenaar Oosterend G. Visser Den Burg M. Witte Den Burg In ons vorige nummer vermeldden wij, dat de drukker van ons blad, de heer Piet Keijser, wegens ziekte zijn medewerking niet langer kon verlenen. Tot ons leedwezen moeten wij nu meedelen dat de heer Keijser op 8 september is overleden. Vanaf juni 1990 heeft hij lay-out en druk van ons blad verzorgd. Voor de inzet en de tijd die hij hieraan besteedde, is de Historische Vereni ging hem veel dank verschuldigd. BESTUUR EN REDAKTIE Colofon 1 Van het bestuur 1 Van de redaktie 1 Nieuwe leden 2 Bibliotheeknieuws 2 Cursusoverzicht 3 't Gebeurde op het Marsdiep 4 door J.T. Bremer Het onderwijs op Texel 150 jaar geleden door J.T. Bremer 7 Over Belgen, hoeve 'Oedelem' en een balonnetje door J. v.d. Pijl 12 St. Waterleiding Zuid-Eierland 15 door P. Jansen en G. Jansen Tessels Prate door G.E. Dros 19 Ontvangen van: Dhr. C. de Jager: kopie artikel Aanbeveling tot bezoek Museum Nieuwstr. 6; Dhr. G. Gerrits: De Pleegkinderen door W. Mets Tz, De Gouden Olifant door Carel Beke en div. kranteknipsels; Dhr. J. Zijm: bidprentjes en familiefoto's; Mw. I. Dros-Beers: 2 oude Texelse couranten; Mw. A. Dros-Koorn: kopie van Uitslagen en verkopingen van verschillende boerderijen in Eierland vanaf 1896; Dhr. J. Hopman: oude ansichten en Gids voor Texel 1937; Mw. D. van Sambeek-Schrama: familiefoto's; Mw. P.C. Bakker-de Graaf: foto's reisvereniging Oosterend; Mw. J. Cranen: kaart 1812 Oudeschild en oude ansichten; Dhr. R. Munniksma: kopieën correspondentie over interieur Ned. Herv. kerk Den Hoorn; Mw. I. Maas: kopie gedeelte over Texel uit Vogelleven in Duin en Veld door dr. Charles E. Raven; Dhr. J.J. Bakker: Uithangtekens, gevelstenen en opschriften door mr. J. van Lennep en J. ter Gouw; Dhr. J. Kramer: kopie Arbeidsreglement 1850; Fam. de Ridder: dorpskranten Oudeschild nov. '78 t/m april '93; Dhr. N. Huijsman: De Posthistorie van het eiland Texel, door hemzelf geschreven; Dhr. C.J. van Heerwaarden: stamboom Schaatsen- berg, van eigen hand. Aangeschaft: De besten gaan eerst door Harry de Graaf; Texel, in het voetspoor van Jac. P. Thijsse door Toon Fey; De Geschiedenis van de Oosterender Oesterhaven van 1844 door T. Duinker. Iedereen nogmaals hartelijk dank. Op de bibliotheekavonden is dhr. D. Lemstra aanwezig met enige fotoboeken. Zeer de moeite waard om daar eens in te kijken. Heeft u nog spullen voor de bibliotheek? Dan graag even een telefoontje naar M. Bakker-Zijm, tel. 12113 of J.C. v.d. Pijl, tel. 15515.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1993 | | pagina 4