VOORWAARDEN BESTUUR 16 ting Waterleiding Zuid Eierland op. Er werd kon- takt gezocht met diverse instanties zoals de Ge meente Texel, Bureau Oorlogsbuit, Staatsbosbeheer en P.W.N. Na harde onderhandelingen, waarbij dhr. Kroon van Bureau Oorlogsbuit de hele installatie voor 6000,- wilde overdoen en voorzitter J.T. van Bennekom 4000,- bood, kwam men elkaar uitein delijk tegemoet op een bedrag van 5000,-. Deze ontmoeting vond plaats op 15 oktober 1948 in het raadhuis te Den Burg. Om het net geschikt te maken voor de buurt moest er toch nogal wat veranderd worden. De officiële goedkeuring van Ged. Staten van Noord-Holland kwam af op 22 februari 1950. De waterleiding liep vanaf de duinen naar de krui sing met de Postweg ('t Hoekie genoemd) en rich ting Den Burg tot en met hoeve Gend van J.G. Flens. In de richting de Cocksdorp tot het vliegveld en vanaf het pompstation bij de duinen liep er ook nog een leiding tot aan de Slufter. De laatst aange slotene daar was hoeve 'Dordrecht' van dhr. Jaap Witte. Aan Staatbosbeheer moest jaarlijks een bedrag van 150,- aan huur worden betaald omdat de pompin- stallatie op hun grond stond en men water uit de duinen pompte. Voorwaarde was o.a. dat per et maal niet meer dan 20 m3 mocht worden opge pompt. Ten hoogste mochten 35 percelen zijn aan gesloten. Als machinist werd dhr. Roelof Kok aan gesteld. Deze deed dat naast zijn smidswerk. Tevens bewoonde de familie Kok een woning, die op grond stond en bezit was van Staatsbosbeheer en waarvoor 10,- per jaar aan de stichting berekend werd. Hoewel gesproken wordt van woning en uit de stukken blijkt, dat de machinist met zijn gezin hier gratis woonde, moeten we hier eigenlijk voor woning 'bunker' lezen. Althans hier leek het pom- penhuis het meest op. Overigens werd wel verwacht dat de bewoner de boel in goede staat van onderhoud hield en volgens art. 6 van bepalingen moest deze zgn. spoelgaten dichtmaken en bij eventuele overspoeling van het rijwielpad ter plaatse het zand wegwerken. Op 6 september 1947 werd het bestuur gekozen. Dhr. J.T. van Bennekom werd benoemd tot voorzit ter. Secretaris werd dhr. J. de Vries (hoofd van de (Het Pompenhuis 'De Duinkonijntjes' bewoond door de fam. Kok)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1993 | | pagina 18