Irene Maas 14 Vlaamse Oedelem, na een reis van zo'n 225 km nou juist op zijn Oedelem moest landen! Hij stuurde het kaartje op naar het gemeentebestuur van Oedelem. Burgemeester dr. jur. José de Schietere de Lophem bracht naar aanleiding hiervan een bezoek aan Texel, zowel Vermuë als aan de toenmalige burgemeester C. de Koning. Hij sprak met de laatste af dat het Texelse gemeentebestuur zou worden uitgenodigd om de folkloristische feesten in het teken van de legendarische Vlaming Tijl Uylenspiegel op 5 en 6 augustus 1967 te komen bijwonen. Door ernstige ziekte van burgemeester de Koning is het bezoek niet doorge gaan. De familie Vermuë zond een telegram. Hierin stond: 'Bewoners van Oedelem groeten inwoners van Oedelem'. Burgemeester de Koning ontving een telegram uit het Vlaamse Oedelem, waarin men hem een spoedig herstel toewenste en hoopte dat het verbroede ringsfeest later plaats zou kunnen hebben. Na de feesten ontving Vermuë de nodige kranteknipsels van het feest en brief van de burge meester van Oedelem. (Afb. 5: v.l.n.r. dhr. en mw. Vermuë en burg. dr. J. de Schietere de Lophem en zoontje) De gemeente Oedelem is naderhand met andere plaatsen opgegaan in een groter verband en is nu gemeente Bredene. De gemeente Texel heeft nog steeds kontakt met Oedelem (Bredene). Ook de familie Vermuë verneemt zo nu en dan nog wat uit Oedelem. Zoon Kees die nu het bedrijf voert, trof enkele jaren geleden een ballonnetje aan afkomstig uit Antwerpen. Na het te hebben opge stuurd, ontving hij een bedankje en de mededeling dat er reeds antwoord was ontvangen uit Denemarken. Oedelem lijkt als een magneet te werken op Belgische ballonnetjes, doch uit een en ander blijkt hoe ver zo'n klein ballonnetje wel kan komen. Jan v.d. Pijl Met dank aan de dames A. Kooger-Terpstra en C.M. Hin en dhr. J. Vermuë voor hun gegevens Op Texel voer een zee man binnen en met een pas gekochte koek onder de arm, liep hij meteen bij vier bevriende vrouwen aan. Drie der vrouwen liet hij zonder meer proeven, maar de vierde kreeg haar deel aangeboden met dat stuk coecx geve ik u op trouwe". Zij accepteerde koek en trouw, waarop de bruigom met een "nu houde ick u voor mijn getrouwe wijff' haar op de knie nam. Een oud-germaans ge bruik overigens. Over de Amsterdamse schouwburg: Maar toch heeft het nog tot 1772 geduurd eer de Amsterdamse schouw burg in brand vloog. De bezoekers renden bran dend de trappen op en neer. Aan de overkant van de gracht was de hitte niet te harden en de gloed is tot in Texel gezien. Uit: "De Nederlanden in de Gouden Eeuw" door J. de Rek

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1993 | | pagina 16