DE SOMMELTJES: AARDMANNETJES bij de SOMMELTJESBERG 5 Vit: ''Beschrijving van 'Lenige Oudheden' doorLieter van Cuyct^ HST ZO O,*» AAM» SOM.MK1 TJZS -3SHGJ.15.lj !,E MOXTIfri-B SOMMX SOV.MEI.TJ ES BEJtGJE, lïij k**t dorp DU xaaT,oj> liet Eiland THXES.. Sis Gres dn vill.'i&ê 1)K wa.sj., thuis i'lslo de 'tJtXSL. In vorige nummers van dit blad is de Sommeltjesberg wel eens besproken, een ronde kunstma tige heuvel, die eertijds bij De Waal heeft gelegen. De "berg" is nu geheel afgegraven, zo goed zelfs dat de juiste plaats ervan niet meer bekend is. In het boek van Van Cuyckuitde 18e eeuw staat echter een goede beschrij ving van de toen nog pas ge deeltelijk afgegraven heuvel. Ook worden daarin enkele voorwerpen beschreven die in de berg gevonden waren. Van Cuyck oppert dat de berg een oude grafheuvel was uit de Romeinse tijd. Ik heb in een vroeger nummer van dit blad een verband proberen te leg gen tussen het Romeinse woord "tumulus" dat grafheuvel bete kend en de naam "sommeltjes (berg). "Tumulus" zou dan via "tommelt" (een Vlaams-Belgie voorkomende verbastering van tumulus) in de loopdereeuwen vervormd kunnen zijn tot "sommelt" en zo tenslotte tot "sommeltje". Daarom werd mijn belangstel ling gewekt toen ik in het on langs verschenen boek "Repor tages uit Nederland" van Geert Mak (uitg. Prometheus, Amster dam, 1991) een herdruk vond van een artikel uit Mei 1845. Daarin beschrijft de dominéé Otto Heldring een reis die hij maakte van De Cocksdorp naar Wieringen. Daar bezocht hij onder meer een oud romeins grafveld. Ik neem hierondereen stuk uit zijn relaas over: In Koksdorp vonden wij een be jaard schipper, die ons naar Wie- ringen wilde varen. Van het noor delijkste gedeelte van het Eier- land hebben wij met gunstige, maar hevige wind de tocht hier-heen afgelegd. Verbeeldt u ons thans in een klein schelpschuitje, waar voorin een hokje, met brandend vuurtje, een mast met twee zeilen en achterin wij met de schipper, op wiens gelaat vriendelijkheid en hartelijk heid liggen uitgedrukt. Daar varen we weg, slechts met

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 7