4 Kerk met omliggend kerkhof, tevens begraafplaats. Gesticht rond 1200, herbouwd en ver groot ca. 1470. Klooster van de Tempeliers, verwoest in 1310. Ca. 1370 huis van de rent meester en later gesloopt. Eerste raadhuis of "dinxstal", gebouwd na 1415. Huis van Jacoba van Beieren, gebouwd na 1425 en na 1436 het Schoutshuis, ver woest in 1571. Klooster van de Agnieten, gebouwd 1425/1438 en in gebruik tot 1569. In 1571 woning van de Schout en in 1573 tevens voor een gedeelte weeshuis. Raadhuis van 1611, genoemd de "nieuwe vierschaar". Nieuwe Schoutshuis, gebouwd in 1641 of 1661. Balliuws gaerde. Brug in de Binnenburg van 1346, graven van de Burgwal. Brug in de Zwaanstraat, heette "bij de Kneppelbuurt". Brug in de Parkstraat van 1346, ver nieuwd in 1380. Plattegrond-tekening behorend bij het artikel "Klooster in Texel" met bijschrift 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. ScBetsteB^ning van "Den "Burg, Binnen de "Burgwal. Dit is de nu genoemde plaats, waar eens Texels eerste klooster stond. Foto rond 1900. Hier stonden tot in 1929 de zeer oude pandjes van Ponger. In dat jaar kocht de Boerenleenbank voor f. 8.550.— de 473 M2 grond met opstallen, die door Monumentenzorg mochten worden gesloopt, met uitzondering van een achtergeveltje, dat architectonische waarde had en ongeschonden moestblij ven. Voor f. 20.280.—bouwde Jac. Drijver daar de tweede nieuwbouw voor de bank. Het deed tot 1957 als zodanig dienst en daarna was het een deel van het Gemeentehuis met de trouwzaal. Dat pand van 1929 is nu (nog) in gebruik als het Polderhuis. (Archief Cor Reij) Bron: gemeente-archief"Ie^el '"Brieven aan het Temets "Klooster(Inleiding) (1992) Karei van Empel.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 6