TESSELS PRATE. bekend, doch waarschijnlijk door overlevering. Dit kan door de tijd bepaalde zaken een vertekend beeld doen geven en soms mooier worden voorgesteld dan ze destijds werkelijk waren of omgekeerd. Dat de schuilkerk in de Taveerne werd onderge bracht lijkt onwaarschijnlijk. Denkelijk hebben ze in een Taveerne besloten hun erediensten in de Eierkoogschuur te gaan houden. Men moest immers geen aanstoo* geven. De Doopsgezinden bouwde,, hun Venramng, ook in achterafhoeker. e:; ook in celiucrvorm. Bekijkt U maar de Vermaningen te Oosterend, aan Den Hoorn en de helaas gesloopte kerk aan het Vermaningspad aan De Waal. Du artikel, geschre ven door de vakman Wagenmaker en Carrosserie bouwer D. Witte meenden wij U niet te mogen onthouden. Met dank aan dhr. C.J. Reij voor zijn "Toelichting" en de dames G.T. Witte dochter van Dirk) en C.M. Hin voor hun foto's en gegevens. Texel Juli 1992 J.C. v.d. Pijl. Bronnen: Aantekeningen Dirk Witte Dzn. 't Lant van Texsel, van JJ. v.d. Vlis. Op de dialectgroep komen elke maand weer andere sèèggies en woorden ter tafel, opgevangen bij oudere en hoogbejaarde Tesselaars. Er wordt een lijst aangelegd van alle niet in het Tesselse Woordenboek van Keijser voorkomende woorden. Sommige van deze woorden zijn al in onbruik geraakt of dreigen verloren te gaan, andere kun je nog in ons dialect aantreffen. Er ontstaan zelfs nieuwe woorden, al zijn dat er weinig Hieronder geef ik een willekeurige lijst van aardige Tesselse woorden, gangbare en in onbruik geraakte en een paar nieuwe. Druupskore hiepekonterig kisgöt kappetores skeenstere jarigheidskrepperasie ferabbezakke kissieskirrel netefreter gliekedeere peerdewachtertje flootemelk ferpanjere vörse fijtedale knapbiên pööggie groetele horse fnikkele önhaalder afhangende schouders, humeurig ("hypochondrisch") gat in dak voor rookafvoer, kaft van een boek marskramer. gierigaard. egaliseren. kwikstaartje. taptemelk. wegdoen, opruimen, ontzouten. (geconfijt e) dadels, kraakbeen. kwab, wal, hangbuikje. grabbelen, naar Den Helder reizen via de Hors. glimmend oppoetsen, raamwisser. Het laatste is een voorbeeld van een nieuw woord. (Vroeger gebruikte men die dingen niet). Een ander voorbeeld is het geestige "Rab-grös" voor tuintegels, al of niet aangeschaft bij de firma Rab 20 G.E. Dros. glinsteren, glimmen, verjaardagsvoorbereidingen, verwaarlozen. "ynikJi&Ce. Dl 9-loornder Zusterfcring poetst kpperen Iq-oon en (loopschaal van de dferv. "Kerk. (plm. 1957)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 26