Dit geeft aan dat men de steen via WaalenBurg aan voerde en is daarom des te meer waarschijnlijk dat de stenen afkomstig waren van de steenoven nabij de Douk te Oost. Daar was n.1. in 1367 op last van de Graaf een steenoven gebouwd. WaalenBurg - de Eierlandse Polder en de Polder 't Noorden waren er nog niet, zodat het zeker mogelijk geweest moet zijn om met platboomde vaartuigen, de tocht Oost/W aal- dam, visa-versa, te maken. Volgens Falkcoech, destijds Priester in Den Burg, doch na de Reformatie Secretaris van Texel, heeft de bouw van de kerk aan de B innenburg plaatsgevonden tussen 1470 enl481. Met het "schaftlokaal" in de Gravenstraat wordt het tegenwoordige eetcafé "De Gravenmolen" bedoeld. Toen n.1. de Katholieke lagere school nog in de Mo lenstraat was, ter plaatse van de huidige BUURE- TON, aten de "buitenkinderen" in de Gravenstraat hun broodje. Vandaar "schaftlokaal." Hoe Dirk Witte aan zijn gegevens is gekomen is niet

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 25