reeds m een hooizak en werden duchtig met de knup pel bewerkt. En toenomdat er slechts weinigen waren, veran derden ze allen van spraak, dit om hen te doen geloven dat ze met vp!sn a aren, om her. zz vrees aan te jagen. Ze beloofde: de c a. da: ais hij c >ii moe. zou doen om één ar hen :e verve 'gtu. hij absoluut d:od geranseld z:u wo:Die lis,. (.cf tra:) heef gced geholpen. Doen-,ed en rotsv ast g" .oor hel oen ze allengs .v.ter '.Tijheid verkregen en eindelijk het heerlijk resultaat bei eikt c m v. er, al was het dan wat achteraf, hun keitje te openen. Zo zijn ze steeds verder gegaan, dat klemt groepje voorouders. Laat ons in zulke storeïher in dankbaarheid geden ken en dat kunnen wij niet beter doen dan in de DERDE ORDE. Ach, was de DERDE ORDE destijds in iedere Pa rochie aanwezig geweest, zoals nu, wat zouden de Priesters er een steun aan hebben gehad. Misschien was dan al die ellende voorkomen. Wat is die strijd van de enkelen geweldig geweest en wat zal het hen verschrikkelijk aan het hart gegaan zijn, toen die mooie kerk van zijn Altaren werd beroofd en voorde Katholieke eredienst werd gesloten. Daarom is in een tijd van Socialisme - Communisme en Anarchisme de DERDE ORDE van grootbelang. D. Witte Dzn, (bewerkt door v.d. Pijl.) Opmerkingen: Dirk Witte stelt in zijn aantekeningen: De zgn. Haven of Aanlegplaats is nog te zien in de Zuidwesthoek Dit wijst op de plaats waar nu de boerderij Waaldam staat. In de hoek dus, tussen de WaalenB urger dijk of Ongerendijk en Bomendijk, schuin tegenover de Tienhovenweg. 'De 'Eierkooqscfiuur 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 24