1855 - Jan Reijersz Dijker en huisvrouw, binnen-vader en moeder genoemd. - 1869 Frans Burger, werd binnenvader genoemd en zijn vrouw was binnenmoeder genoemd en na Burger's overlijden kreeg zij eervol ontslag. 1869 - 1894 Jan Cornelisz Bruin (1807 - 1890), tot 1868 was hij nog arbeider en veehouder, in 1840 gehuwd met Elisabeth Klaasdocher Smit (1817 - 1906). Dit: echtpaar begon met een tractement van fl. 125.- per jaar plus vrije kost en inwoning. Na zijn overlijden kreeg zij eervol ontslag en een pensioen van fl. 100.- per jaar. 1894 - 1904 Arie Burger en Trijntje Burger-Krijnen. Zij vroegen in 1902 ontslag en dat werd eervol verleend. Hierop meldden zich 125 sollicitanten, waarvan zes van Texel. Doch toen bleek dat de beloning tot fl. 200.— was verhoogd werd het ontslag weer ingetrokken en bleven zij nog twee jaar in dienst. 1904 - 1925 Klaas Jansz Brouwer (1861 - 1928) en Hendrikje Jans Brouwer-Wuis, werden benoemd uit elf sollicitanten. 1925 - 1949 Jan Moenis (1886 - 1953) en Petronella Moenis-Oom, werden - voorlopig voor twee jaren benoemd uit 100 sollicitanten. Het salaris werd fl. 800.- met vrije inwoning en genees kundige behandeling, Zij werden nog in 1927 als armvader en armmoeder vermeld. übuize 'Irene - Oud m IS[ieuu> - Uitbreiding nog met behoud van het oude, doch dat zou niet zo bbijven. Bronnen: De Koog Aug. 1992 Qem Archief Te^eb N. Huijsman Rzn Tfieuwe Texehsche Courant. (Indchtingen: Cor%f.ij) 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 18