'T Den Burg, Texel, 19 October 1944. - NOTA voor Mw. B,Graaf - Gomes, Zwaanstraat 7, Der. Burg, Texel van het Noodziekenhuis te Den Burg op Texel. Voor veroleegkosten en behandeling in het Noodziekenhuis Alhier Opname van 28 Sept.tot 1? Oct.1944; 19 dgn. a F.3-~ p.dag P- 57.- Oppratiekostei-. 60.- Assistentie Lr .Boswijk 6.- gebruik var. operatiekamer 10.- Totaal F.133.- de Gemeente Texel: JLli5Q5L. Kwitantie Nood-ziekenhuis 1944 (Vandaan mevr. "Witte - Qraaf.) Op 1 Juli 1946 werd het Nood ziekenhuis opgeheven en konden de meeste oude bewoners/verpleegden weer worden opgenomen. Einde van 't Gesticht - en Vader /Moeder periode. Bij raadsbesluit van 29 December 1948 werd opgeheven het Algemeen Armbestuur en ingesteld de Sociale Dienst, ingaande 1 Januari 1949. Voorts kregen L. Moenis en Mevr. P.Moenis-Oom eervol ontslag als Vader en Moeder van 't Gesticht van Weldadigheid en werden benoemd tot directeur en directrice van Huize "Irene" Het was het einde van 't Gesticht en van het Vader en Moeder tijdperk. Gelukkig voor de sfeer bleven de bewoners Vader en Moeder zeggen. Bij het naar bed gaan kwamen de bewoners langs de huiskamer van Vader en Moeder om nog welterusten te zeggen. Als Antje niet mee kon zei Sieme (v. Hert): "Welte ruste Vader-Moeder, van Antje ok". De bewoners van Den Burg kenden de meeste verpleegden wel. Je zag ze in Den Burg en sommigen werkten nog hier en daar. 's Zaterdags kon je de mannen ontmoeten bij kapper Uitgeest en v.d. Aakster en later nog in de scheerwinkel van Jan en Arie Eelman in de Gasthuisstraat. De Vaders en Moeders van 't Gesticht. 1828 - Sipke Jacobsz Krijnen, Vader in't Gesticht van Weldadigheid genoemd en zijn vrouw, Jannetje Jacobsz Schelvis. Hij was 55 jaar en zij 53 jaar, samen al dertig jaar getrouwd toen zij die functie aanvaarden. - 1855 J.P. Fehres en huisvrouw. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 17