Een bij onze generatie als "Gesticht" bekend pand aan het einde van de Gasthuisstraat en het begin van de Westerweg "Voorkant nieuwe pand van 1908, v(gs. ansichtkaart uit 1909 Zijkant van het nieuwe pand van 1908 metgeficeCtinks Vader "Brouwer, afkomstig van Oosterend. Ansichtkaart uit 1912. 't Gesticht in oorlogtijd. Op 11 Mei 1940, dus een dag na het uitbreken van de oorlog, moest 't Gesticht op bevel van Burgemeester Kamp ontruimd worden ten behoeve van een te vestigen nood-ziekenhuis. Enkele bewoners werden teruggebracht naar familie en ouders, althans voor zover mogelijk. Vader en Moeder en dienstbode Alie, alsmede nog zes bewoners werden ondergebracht in hetPension Schrama-Bakker aan deEmmalaan. Al gauw bleek dit geen oplossing en werd een regeling getroffen met St. Jan Stichting voor opname aldaar. De groente uit de grote tuin van 't Gesticht, goeddeels onderhouden door de bewoners, was uiteraard ook voor St. Jan. Ook reeds in Mei 1940 gingen Vader en Moeder Moenis terug naar 't Gesticht, nu "Nood-ziekenhuis", waar vader nodig geoordeeld werd voor de centrale verwarming en Moeder nuttige diensten kon verrichten in de huishouding. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 16