gesticht van Weldadigheid van voor 1908. 9\(aam wit bord boven de dakgoot (foto archief: Tegels Museum) Het aantal bewoners/verpleegden was: In 1830 10, waaronder twee kinderen beneden 10 jaar 1839 16, waarvan 13 oude lieden en 3 gebrekkigen. 1850 9 8 oude lieden en 1 kind. 1860 13 1875 15 1896 17 1900 12 1904 8, 5 mannen en 3 vrouwen, gemiddeld 61 jaar. 1917 17 Een andere verpleegde. Een leidekker uit Woensel viel in November 1896 van het dak v.d. N.H-.Kerk in de Binnenburg en kwam neer op het Kerkepad. Zwaar verminkt werd hij de kerkekamer binnengedragen, waar Dokter Wagemaker hem behandelde en constateerde dat de linkerarm zou moeten worden geamputeerd, 's Middags werd de man overgebracht naar het Gesticht, waar hij een week later overleed. NTC. Een nieuw pand in 1909 Het begin van deze eeuw bracht op diverse fronten veranderingen en vernieuwingen. Ook het oude Gesticht van 1828 voldeed niet meer aan de toen geldende normen. Het had slaapzalen met kribben, een voormannen en een voor de vrouwen, zonder zitplaatsen of enige afscheiding, terwijl er voor de zieken kleine kamertjes met bedsteden waren. In 1906 was het gebouw dringend aan restauratie toe en toen bleek dat dit fl. 3000.-- zou moeten kosten, viel in 1907 het besluit een geheel nieuw pand te bouwen, dat op fl. 8000.-- werd begroot. Aan architecten werd gevraagd voorfl. 25.- een tekening te maken, maar omdat het honorarium volgenstabel 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1992 | | pagina 14