11 De Eerste kadasterkaart van Oosterend. Plan voor een haven bij De Kaap. W.L. Bakker Lzn. de eerste fotograaf op Texel. De geschiedenis van Frederik v.d. Vis. De geschiedenis van een Texelse boerderij. 12 Drie fraaie oude foto's van Oudeschild. Opkomst en ondergang van de visafslag Texel. De molen van Oudeschild. Het postkantoor Texel gevestigd te Oudeschild. 13 Oorsprong van De Waal. Een beeld van De Waal in de vorige eeuw. Winkeltjes in De Waal. 14 Dokument Stadsrechten van Texel. Deportatie 700 Texelaars naar Assen. Alle klokken luiden. Texel en de wiermaaierij. 15 De Koog in de oudheid. De boerderij "De Nederlanden". De Koog in 1890. 16 Dorpzicht De Cocksdorp. J.L. Kikkert en de weg van Den Burg naar De Cocksdorp. Op DURP in de jaren 1920 - 1930. De Hervormde gemeente Eyerland. Luctor et Emergo (gesprek met Frangois de Grave). Uiteraard is dit slechts een greep uit de veelheid van geplaatste artikelen. Om van regelmatige toezending van ons blad verzekerd te zijn, kunt U zich het beste aanmelden als lid van de Vereniging. U bent van harte welkom De secr./penn. 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 18