Oppa kwam te gost. boet weer in prima staat gebracht. Geheel op particuliere kosten heeft men op de hoek Pontweg/ Hoornderweg weer een boet gerepareerd (fam. Kooiman), hetgeen toch hoop geeft. De en kele Texels e monumenten die we hebben - en de schapenboeten zijn daarbij uniek en plaatsgebonden - moeten koste wat kost behouden blijven. Want iedereen wil toch dat Texel herkenbaar blijft Gelein Jansen Bronnen: '"tLant van Texsel" (J.v.d.Vlis) Nota behoudschapenboetenl990 (Gemeente Texel) Foto's: Archief Gemeente Texel, archief "Ecomare" en G.E. Dros. BOET van de familie KOOIMAN Na het instorten van de zijmuur wer den de gele steentjes afgebikt en de muur weer hersteld. ZELFDE BOETbij DRIEHUIZEN (gefotografeerd in 1988) De Stichting Texels Museum heeft volgens de lijst van 1963 dezelfde boeten nogmaals laten fotograferen. SCHAPENBOET DRIEHUIZEN (1963) In 1963 werden de meeste boeten gefotografeerd en belandden de fo to's via de Stichting Texels Museum (G. de Haanin het gemeentelijk archief. Os kiend fond ik het oltiêd héél pleziêrig dot mien oppa, Sieme Dogger, een daggie te gost kwam. Hee weunde op Oost en doe stin- ge d'r nag niet zowel huuze os nou. Je kon doe nag over londe- reeë, mit tuunwöölle deer om heen na de gróte weg komme, die na Strend liep. Mien oppa, die in sien leste jare bekant blind wos, gong over die londereeë na de gróte weg. Hee hod sien eige deer in oefend. Os ie 't hek overklom- me wos, begon ie te telle: zowel stappies rechts of links, net sö het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 10