Foto van "DORPZICHT" in 1898 N.Huysman 5 De Koog-Texel, Aug. '90 In de beginjaren van de polder tracht men ter ver fraaiing van het landschap hier en daar een bos aan te leggen waar in het algemeen weinig van terecht is gekomen. Zo is ook op het Dorpzichi-gebied een 4- tal bosjes aangelegd t.w. plm. 3.00 ha. rond en bij het huis met schelpenpaden, want het was tenslotte het directie-huis, plm. 1.25 ha. op plm 400 meter afstand van het huis. In het midden is nog steeds een grote plas, zodat het mogelijk de bedoelingds geweest er een eendenkooi van te maken, plm. 0.5 ha. tegenover het Molenbos aan de oostzijde van de Roggesloot, plm. 40 jaar terug zijn de laatste overblijfselen ver dwenen, plm. 0.5 ha. op 300 meter afstand van de Hollandse- weg op laaggelegen land doch dit bosje is reeds langer geleden verdwenen. Op de tekening is nog de meekrap-stoof te zien. Deze is op "Dorpzicht" aangelegd omdat deze wel zoet water leverde, zelfs in de zomer als de meekrapwor tels gekookt werden en verder verwerkt voor de verfindustrie. De meekrap-stoof is later afgebroken en vervolgens op de "Wamberg" weer opgebouwd, doch de waterput is nog steeds aanwezig Ook heden nog staal bij het huis een zgn. "bakhuus" compleet met oven geheel in tact. Oorspronkelijk stond bij de ingang over 't kanaal een huisje en later 4 arbeiderswoningen. Plm. 1930 werkte W.J. Reuvers daar met 3 a 4 vaste knechten cn in de zomer met nog plm15 seizoenar beiders, meestal Friezen en/of Belgen. Er waren 8 werkpaarden, buiten de aankomende jonge paarden, zo'n 100 schapen cn voorts een stuk of acht melk koeien, plus jong rundvee. Zodra de lammeren ver kocht waren werden de schapen gemolken voor het maken van boter. Maai-en dorsmachines hebben in het begin van deze eeuw natuurlijk enorme veranderingen gebracht in het polderlevenop ieder gebied en zeker ook door de komst van de eerste kunstmest. Vooral hetThomas- slakkenmeel. Huis en houten schuur werden op 20 September 1899 door de bliksem getroffen en brandde geheel uit. Slechts de muren van het huis bleven staan, zodat het huis in de oude trant kon worden opgebouwd, terwijl op enige afstand een nieuwe houten schuur verscheen. Tijdens de "Russen-oorlog" in April 1945 sloeg een granaat een gat in 't dak van de schuur, zonder ernstige gevolgen, terwijl de meeste boerde rijen min of meer behoorlijke schade opliepen en vele zelfs verwoest werden en/of in vlammen opgin gen. V.l.n.r.: Jan Reuvers, Willem Reuvers, Mina Reuvers aan de hand van een dienstmeisje, Mevr. Marretje Reuvers-Roeper met Pietje aan de hand en haar man Jan Reuvers. Pachters van "Dorpzicht" 1851 Jan Reuvers 1883 Jan Reuvers Jzn 1919 Piet Reuvers Jzn (Broer Willen Jan was in 1919 met 30 ha. begonnen aan de Hollandseweg, doch na vertrek van zijn broer Piet naar Zuid- Amerika, ging hij weernaar "Dorpzicht" en werd C. Roeper zijn opvolger aan de Hollandeseweg.) 1922 Willen Jan Reuvers Jzn 1950 Jan C. Reuvers W. J.zn 1967 Willem Jan Reuvers J.Czn En heden nog steeds bewoner van "Dorpzicht" doch sinds 1989 alleen nog pachter van het Roggeslootgebied van plm. 40 ha. Met dank aan de familie J.C. Reuvers voor de ter beschik king gestelde kaart, advertentie en foto, voor de inlichtin gen, mede verstrekt door zoon W.J. Reuvers.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 7