Als in 1838 Paulus Langeveld, commissaris van de Sociëteit, naar Texel gaat voor de directie-voering woont hij eerst in een voor hem door de Sociëteit gebouwde woning in de buurt van de sluis. Waarschijnlijk reeds in 1839 wordt er begon nen met de bouw van een groot en fraai huis aan de oostzijde van de Roggesloot. Getuige de nog be staande voeling is het huis kleiner geworden, doch dit was waarschijnlijk, omdat de Cock de investering in de hand wilde houden. Het directie-huis was een riant pand, prachtig gelegen in de delta van Eierland op een hoge rug aan de Roggesloot, een kreek afkomstig van de Slufter. Bij de opheffing der Sociëteit koopt Cremer van den Berg van Heemslede het blok land gelegen tussen Roggesloot, Postweg, Hollandseweg, Hoofdweg en Stengweg, groot 157 ha. inclusief de Roggesloot. Op 1 Maart 1851 begint hier Jan Reuvers, die reeds enige jaren in de polder verbleef o.a. als huisknecht op "Buitenzorg". De oppervlakte van de boerderij loopt in 1919 met plm. 50 ha. terug als W.JJReuvers zich daarop aan de Hollandseweg vestigt. De oppervlakte was groot al moet men bedenken, dat ook de Roggesloot tot de pacht behoort. Het was een zeer ruig gebied met hoog en laaggelegen land, met strand langs de Roggesloot en een hoger gelegen deel, dat bestond (en bestaat gedeeltelijk nog) uit bollen en nollen. Ruwweg is de 107 ha. te verdelen in plm. 40 ha. Roggesloot gebied met water, strand (later begroeiing en nog weer later riet) en laag gele gen weiland, voorts plm. 30 ha. hooggelegen zand gronden (nollen) en tenslotte plm. 37 ha. land, ge schikt voor akkerbouw en later ook voor de bloem bollenteelt. Tot de start van het gemaal in 1918 stond een belangrijk gedeelte van de laaggelegen landerijen onder water. Het houten gebouwtje van het Gemaal de Cocksdorp in 1933 afgebroken en vervangen door een stenen gebouw, met door electriciteit aangedreven motoren. 't Oude gemaal was van 1917.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 6