REAKTIE III RECTIFICATIE. Tot onze spijt is er een storende zetfout geslopen in het gedicht van Jacob Witte op bl. 14 van ons vorig nummer (nr. 15 Van de 3e kolom zijn de eerste 14 regels verwisseld met de rest van de kolom. De 3e kolom begint dus bij regel 15 (Van mevr. Annie Bakker, Diek 21 - Den Hoorn, ontvingen we dit gedicht met de juiste spelling van de verkeerd vernielde namen). en Vlieland, ook een Zuiderzee en een Noord zee! Daar verdween het zeegras in 1930. De steden loosden hun afvalwater ongezui verd in de rivieren en deze brachten het naar zee op een heel gemakkelijke en goedkope manier, doch de zee kon het niet aan, het zeegras verdween, en hier zonder Afsluitdijk. In de jaren voor de oorlog was er in de Oostzee nog volop zeegras. Mijn vader F. Duinker is er in 1935 geweest, om'te kijken of er nog handel mogelijk was. Handel was wel mogelijk ge weest, maar hij was bang voor het Nazi- Duitsland van Hitier, de dreiging was toen al voelbaar. Ik ben er in 1958 geweest en op aanwijzing van mijn vader moest ik het zoeken in het gebied van Eckernförde ten noorden van Kiel. Daar aangekomen hoorde ik dat het daar wel ge weest was maar in het gehele westelijk deel van de Oostzee was het verdwenen. Ik kon het beter zoeken in de buurt van het eiland Fehmarn en in de Lübecker bocht. Daar was het toen nog volop en handel was daar ook wel mogelijk. Maar om het in Neder land te krijgen ging dat met zulke hoge ver voerskosten gepaard, dat er geen winst moge lijk was. Ook verder oostelijk was er toen nog zeegras bij het eiland Rügen. Het moet ook nog aanwezig geweest zijn in het Kocrsche Haf, achter de Kursche Nehrung, toen Oost Pruisen, nu geheten Kurskyzalif en behoort nu tot Litouen, USSR. Maar daar is het nu ook verdwenen, De getijloze Oostzee is in ernstige mate verontreinigd en ik kom zo tot de me ning, dat de verontreiniging de grootste ver oorzaker is. T. Duinker Oosterend. N.b.: geinteresseerden in deze materie wijzen we op en keleartikelen in het "Wadden bulletin ,het kwartaalblad van de Waddenvereniging: Augustus 1989 Norbert Dankers, Zee gras in de Waddenzee"Mei 1990 en Aug. 1990. Rob Bijnsdorp. Amerikaanse Wadden- kust Het Veldnamenboek van Texel is een prachti ge aanwinst voor ieder die gcinteresseerd is in de geschiedenis van het "Gouwe Boltje". Niet alleen is het een wonder van accuratesse maar er wordt ook veel meer informatie in gegeven dan je aanvankelijk zou denken. Mijn petje af voor de heer Sjaak Schraag, die gehol pen door zijn vrouw het Herculeswerk ver richtte dat tot zo'n mooi resultaat leidde. Hoe goed het is dat dit werk over de veldna men nu beschikbaar is, bleek mij bij het nog eens overlezen van mijn stukje Een kuiertje om Strend" in no. 11 -(1989) van dit blad. Ik weet nu, dat het wegje, dat terugboog naar Oosterend "de Bijenkorfweg" heette (en nog heet). Ook de naam van het paadje tussen hoog en laag bij de Aliestocht weet ik nu: "Onder de geest". Een fout maakte ik bij het aanwijzen van "de Knienenberg". Die lag niet noordelijk maar zuidelijk van "Onder de Geest". Waar ik "de Knienenberg" situeerde lag in werkelijkheid "Het blauwe Jot". Zo ziet U maar, dat het veldnamenboek nu al zijn diensten bewijst. G. Fenijn. Het pakhuis van F. Duinker werd gesloopt omdat de nieuwe dijk er juist door moest. Op de achtergrond rechts het pakhuis van K. Vla ming. (bestaat nog)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 5