Inhoudsopgave colofon Uitgave van de Historische Vereniging Texel. Nummer 16 September 1990 Adres secretaris/ penningmeester A.A. van Opstal Meesterkraaistraat 4 1791 VB Den Burg. Lidmaatschap/ abonnement fl. 25.00 per jaar Losse nummers fl. 3.50 Verkrijgbaar bij alle Texelse boekhandels en musea. Het blad verschijnt 4 x per jaar De redactie wordt gevormd door Mevr. G.E. Dros, Schilderend 25, 1791 BA Den Burg. De heer N. Huijsman, Ruyslaan 69, 1796 AC De Koog. De heer A.A. van Opstal, Meester Kraaistraat 4, 1791 VB Den Burg. Mevr. M.C.A. Palm, Schoudieck 61, 1791 WE Den Burg De heer C. J. Reij, Warmoesstraat 18, 1791 CR Den Burg. Van de redactie Van het bestuur Bibliotheeknieuws 1 Reacties I-II-III, Rectificatie 2-3 Dorpzicht 3-5 J.L. Kikkert en de weg van DenBurg naar De Cocksdorp 6-7 Tessels Prate, Tex. Berichten 7 Op Durp in de jaren 20-30 8-9 Fotoarchief 9 De Hervormde Gemeente Eijerland 10-11 Hervormde Meisjesvereniging De Cockdsorp 10 Kanonneerboten in de Rogsloot 1811 11-12 Verkoping van Breda 12-13 14-15 Luctor et Emergo 16-17-18 19-20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 2