L U C T O E ©tl IE MI IE 1 G "Ik worstel en kom boven" "Ik worstel en kom boven", de wapenspreuk van de provincie Zeeland is zeker ook van toepassing op de polder Eierland, die na een moeizame begin periode langzamerhand is geworden tot een welva rend deel van ons eiland. Uil alle landbouwstreken van Nederland kwamen rond de eeuwwisseling de boeren en arbeiders, in de hoop in Eierland een goed beslaan te vinden. Vooral uit Zeeland kwa men er veel, zoals de families van Liere, van Houte, van Harn, Westdorp, van Maldegem, de Grave, Tooien, Mechielsc, Jansen, de Ridder, Geense (en dat zijn ze nog niet allemaal). Wat waren de oorzaken van het wegtrekken uit Somm igen bleven de Zeeuwse dracht nog een poos dragen, vooral de vrouwen. Zoals bijvoorbeeld, Maria van Boven uit Ierseke (eerst gehuwd met Paulus Kikkert, later met Freek v.d. Star) die tot haar dood in de jaren 70 de Bevelander dracht heeft gedragenHet was geen gemakkelijke start voor de Zeeuwen. Gewend aan de zware zeeklei vielen de vaak magere opbrengsten in het zanderige Eierland erg tegen. Er is heel wat afgeploeterd, en er is heel wat armoe geleden. Het was niet ongewoon aan het begin van deze eeuw, dat er kinderen bedelend langs de huizen Zeeland Er was veel armoede. Ook landgebrek; voor veel jonge boeren was er geen plaats. Mede oorzaak was ook het opkomend socialisme. Arbeiders, verdacht van "Rooie sympathieën" konden moeilijk aan de slag komen bij de vaak streng calvinistische boe ren. In Eierland was ruimte beschikbaar. Boerderij en werden gekocht of gepacht en vaak bracht een boer zijn eigen arbeidersgezinnen mee. van Malde gem, die b.v. op "Ruimzicht" kwam, bracht zes arbeidersgezinnen mee, waaronder Jan Toolens en zijn vrouw Stina. trokken. De meeste Zeeuwen waren protestant: een uitzondering hierop was de R.K .familie de Grave, die uit Zeeuws-Vlaanderen kwam. Uit het plaatsje Retranchement in het uiterste zuidwesten aan de Belgische grens, vlak bij het Zwin. Hieronder volgt een verslag van het gesprek dat ik had met Frangois de Grave uit De Dennen. 'Meneer de Qrave, Sent 11 op Te\eCgeboren Neeik ben geboren in Retranchement in Zeeuws- Vlaanderen op 18 Februari 1902. In 1909 besloten mijn ouders Victor de Grave en Anna Timmermans Een Zeeuwsche familie op een Texelse driewielde kar Jan en Stina Toolens met hun 3 kinderen Coba, Dies en Marietje. Jan Toolens woonde in één van de arbeidershuisjes aan de Hollandeseweg en heeft ook op"Holland" gewerkt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 18