wijze van v e rnN g I7t> e/W \f van <lo 1 lofstoilo „GUNNINGEN" m don polder „hot Noordon" en der Hofsteden „AXEL", „NIEUW BREDA" on „BREDA" in den polder „Eierland" op Texel, op DINSDAG dl MEI 1021 bij inzet en op DONDERDAG 0 JUNI 1921 hij toeslag on eoinbinatiihi, telkens des voormiddags 10,510 uur, in het Café „Drn Buro" te Den Burg op Texel. \0°l& A. Hofstede „Nie$4fiAra*:~(y^.3' TOTAAL. Perïeel 1 Ben woonhuis genaamd „NieuW Breda" met erf en land aan den Postweg groot 20.05.10 hectaren. Perceel 2. Een kavel land, annex perceel 1, groot 9.99.80 hectaren. (fi en Perceel 3. Een kavel land, annex perceel 2, groot 10.05.30 hectaren. Cotnb. perceel 1 en 2, groot 30.04.90 hectaren. 1, 2 en 3, groot 40.10,20 hectaren. „Breda" B. Hofstede Perceel 1. De hofstede „Breda" bestaande in woon huis, schuren, erf en land aan den Postweg, groot 20.11.40 hectaren. Perceel 2. Een kavel land tegenover perceel 1, groot 20.05.10 hectaren. Perceel 3. Een kavel land annex perceel 1, groot ongeveer 10.05.70 hectaren. Perceel 4. Een kavel land annex perceel 3, groot ongeveer 10.05.70 hectaren, w Vf y-nxiA en 5, Twee arbeiderswoningen, met erven en land, groot 40 aren. li» cit*?'ft O Combi perc. 1 en 2 groot 40.16.50 hectaren. 3 en 4 20.11.40 1 tot en met 4 60.27.90 C. Hofstede „Axel" Perceel 1. De Hofstede „Axel" bestaande in huis, schuur en land, groot 10.07.00 hectaren.V. ff- Perceel 2. Een kavel land annex perceel 1, groot 19.08.80 hectaren. en Perceel 3. Twee arbeiderswoningen, met erven en land, groot 0.20.80 hectaren.Oelu^i Combinatie perc. 1 en 2, groot 29.15.80 hectaren. en D. Hofstede „Groningen": Perceel 1. De Hofstede „Groningen" bestaande in schuren en land, groot 19.73.20 hectaren. Perceel 2. Een kavel land annex perceel 1, groot 6.68.60 hectaren. annex perceel 2, groot Perceel 3. Een kavel 6.72.50 hectaren. Perceel 4. Een kavel lanji /annex perceel 3, groot 7.07.30 hectaren. V-V' en Perceel 5. Een kavel land annex perceel 4, groot 5.75.70 hectaren. v Combinatie perc. 2 en 3 1, 2 en 3 4 en 5 groot 13.41.10 heet. 33.14.30 13.43.00 1 tot en met 5 46.57.30 Aanvaarding De landerijen behoorende bij de hofsteden „Nieuw Breda", „Breda" en „Groningen" met het ontblooten van de schoof in dit jaar en de gebouwen met I Mei van het volgende jaar. De landerijen behoorende bijt de hofstede „Axel" met het ontblooten der schoof in 1924 en de gebouwen met 1 Mei 1925. BETALING 15 JULI 1921. Voor vervroegde betaling bekomen de koopers der landerijen 4 maanden rente en van de gebouwen 10 maanden berekend h vijf percent per jaar. Voor de gebouwen moet op den betaaldag worden bijbetaald en wel voor die, staande Op Axel f 6000,- 1 Op Oud Breda f 7000,— Op Nieuw Breda f 4000,en op Groningen f 6000,— Betaling der Grondlasten vanaf l Januari e. k. en der Polderlasten vanaf 1 Maart a. s. G. DIKKERS, Notaris. "O 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 17