No. 3. Combinatie der Kavels A en B, te zamen groot 70 Hectaren 73 Aren 20 Centiaren. In bod staande op Gemijnd op door 10 den hoop. Combinatie der Kavels A B en C, te zamen- groot 100 Hectaren 78 Aren 10 Centiaren. In Itod staande op Gemijnd op door den hoop. Lft 3 ie 3 0^ ij'VOw eTÓoc+é' Uittreksel van bet kadastrale plan Gemeente TEXEL. Sectie A. Hcbaiü van 1 tot SOOO. kav. IvAV. t' Kav. C 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 16