DE KOOG in 1890 Schets van de in 1890 bebouwde percelen met de huisnummers en bewoners (hoofd) blijkens de volkstel ling in 1879 met wijzigingen/aanvullingen tot 1890 Badpaviljoen 1896 53 j Slag naar strand 56 _57 J I ion hui/en/boordorij- gobouwon, oon kerk en oon school mot woning. I 59 Slag naar De Kaap 1897 [63j 64 66I 62 t i Oüü 1899 Kerk Z. Huisnummer Ingeschreven Naam Beroep hoofdbewoner 53 1887 Coenraad Louis Scharenberg arbeider 54 1879 Cornelis Kuip veehouder Ook kamervoogd v..d. Armenkamer (buiten 't dorp) 55 1879 Hendrik Maas Czn domein-opzichter 56/57 1879 Simon Daalder Rzn veehouder en winkelier/caféhouder 58 1888 Leendert Daalder Rzn veehouder en kust wachter/opzichter 59 1879 Hendrik Luytze Klaaszn winkelier 60) 1884 F. Heeroma onderwijzer 61) School met woning was één gebouw, doch waarschijnlijk met twee huisnummers 62 1879 Reijer Daalder veehouder/strand vonder en klokop- winder 63 1879 Marretje Daalder veehoudster wed.van W Dalmeijer 65 1879 Cornelis Maas veehouder en strand- vonder 66 1879 Jacob Zuidewind veehouder Gebouwd, na 1890 KERK DeNed. Herv. Kerk, volgens de muurankers van 1719 is na 1890 weinig veranderd, zij het dan, dat blijkens de foto van plm. 1896 eerst daarna een derde raam aangebracht en ook het schuine dak naar de achtergevel veranderd is. Kerk met de gebouwen nos. 66-63-65. Woonhuis meester Mak en Café "De Hoop", gebouwd resp. in 1899 en'1897, komen op de foto nog niet voor, zodat de foto vóór 1897 gemaakt moet zijn 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 9