8a. Paleogeografische kaart van Nederland circa 5000 v.C. Naar: W.H.Zagwijn, 'Paleogeografische ontwikkeling van Nederland' in: Geografisch Tijdschrift IX 1975- I I afzettingsgebied Noordzee strandwal V////\ strandwal, verondersteld I getijdegebied, kwelder perimarien veen IB5B lagunaire afzettingen I I andere niet-mariene afzettingen, inclusief perimariene rivierafzettingen 8b. Paleogeografische kaart van Nederland circa 2300 v.C. Naar: W.H.Zagwijn (1975). 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 6