DE KOOG IN DE OUDHEID BIBLIOTHEEKNIEUWS Van diverse mensen mochten we weer boeken, kran ten, foto'senz. ontvangen. Nogmaals onze hartelij ke dank. Van en door Sjaak Schraag: Veldnamen van vTexel Van J. Nauta: Marretje Flielands, door D. Dekker. Van I. Vonk-Uitgeest: lijst van uitgegeven Egner- boekjes. Van C. Hin: Een schipbreuk en overwintering in de poolzeeën, door J.G. Groenewoud. De stormklok, door Levy Griinwald. Rooie Hein de zeejutter, door Levy Griinwald. De Lutine, door J. Daalder Dzn. De strandvonder-jutter, door J,. Daalder Dzn De held van den vuurtoren., door Annie Nauta. Kerstklokken, twee kerstvertellingen, door Old Sailor. Cornelis Dito, door W. Heeroma. Tom deKoctsier, door W. Mets Tzn, Texelse vertellinkjes, Visschers Grietje, Bram de Zeeman en Rijk Getrouwd, allen ook door W. Mets Tzn. Een afbeelding: raam RK. kerk Den Burg. Van D.v. Sambeek-Schrama: feestkrant, visitekaart jes, brief, toegangsbewijs ss. "Prinses Juliana". Van fam. Dros: Herinneringen Aris Dros (copie). Van N. Witte: Oude kranten. Van Hr. Meyer: Vervolg Dagboek Huizinga, 10 jaar. Van J, Kager-Witte: Kwartierstaat Pater Mach iel Witte, circulaires, enige bruiloftsliedjes en Texelse kranten. Van S. Dros: Terschellinger historie, door A.J .Zwaai. Van A. Dijker-Huisman: Brief, bidprentje en circu laires van Pater Witte. Van Th. Timmer: boekjes 550 jr. stad; Oude gebou wen op het eiland Texel, door M.v.d.Vegt, uit "Huis oud en nieuw" 1909. Noord-Hollansche Oudheden, door G.v. Arkel en A.W. Weissman, 1900, gedeelte over Texel, (ge- copieerd). Sachsenburg auf Texel, copie uit Deutsche Zei- tung in der Niederlanden, idem: Streitaxt leute lebten auf Texel, von prof. dr. Jacob Friesen, plm.1942. Van J.v.d. Pijl: map met landjesnamen. Van A. Langeveld-v.d.Voorn: foto's en plattegrond van De Waal. Van J. Ruiter: Marsdiep en Texelstroom 1583-1962, copie verslag duikerswerkzaamheden 1864, copie Extract hoofdclijken omslag Gem.Tx. 1907, Toe spraak van J. Zunderdorp voor schipper Jacob Buys en bemanningsleden in 1846. Aangeschaft door de vereniging: Kunst en Kaart, door Dr. H. Schoorl. Ook is jaargang 1989 van de Texelse Courant ingebonden. Vanaf 1975 zijn de kranten compleet in de bibliotheek. Van 1968-1974 ontbreken enige nummers. De bibliotheek is in de zomermaanden gesloten. U kunt weer terecht op de 4e Dinsdag van Septem ber. Heeft U nog boeken, tijdschriften, bidprentjes, foto's, ansichten, oude kranten etc. betreffende Texel Wij komen ze graag ophalen. M. Bakker-Zijm. Tel.: 12213. Keesomlaan 20 Den Burg. Vergeleken met Den Hoorn, Den Burg, De Waal en Oosterend is De Koog een jonkie. Toen de rendier jagers zo'n 10.000 jaar geleden hun kampen opsloe gen op en rond de Hoge Berg, lag het gebied tot ver achter De Koog vol keien, die daar door het ijs waren heengevoerd. Tussen die keien door stroomde het water uit het binnenland, d.w.z. uit wat nu Noord Holland,Friesland, Waddenzee en IJsselmeeris. Dat waterde af in de zee die heel wat verder op lag, dan nu het geval is.Met al dat water werd natuurlijk ook zand en klei meegevoerd en langzamerhand ont stond er een sliblaag, waar het water op veel plaatsen niet meer door of overheen kon stromen. Tussen de keren en achter zand- en kleidrempels bleef het water stilstaan. Tegelijkertijd (daar ging dus duizend jaar overheen) werd het klimaat warmer, wat betekende dat er bomen en struiken begonnen te groeien. Het toendramos verdween en ervoor in de plaats kwamen berken, elzen, varens, enz. De rendieren en de volgende jagers verdwenen ook, maar bij De Koog was daar niets van te merken. Dat was een groot moerasgebied geworden, waar niemand iets te zoeken had. De geulen waardoor al het water nu moest, raakten dieper uitgesleten en één ervan liep net boven De Koog, langsde Nederlanden, het Ko- gerveld, Everstekoog, Burger Nieuwland en tot De Hemmer toe, volgens van der Vlis (blz. 43) 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 5