ADVERTENTIE Texelse Courant De boerderij "De Nederlanden" ALS ER EERST MAAR EEN GRINDWEG IS Dit profetisch gedicht werd in 1886 geschreven door Aaltje Qorter, dochter van TachaQorter. De dichteres is zeer waarschijnlijk, de laatste Texelse, die in een plaggen hut werdgeboren. De familienaam is bewaard gebleven in de "Qortersmient", gelegen ten noorden van de huidige '%pvershut'. WJ. 'Kikken Een kerk, een school en al zoo meer Dan keert De Koog tot leven weer Dan gaan ze rijden blij te moe Naar de theetuin van Flora toe Dat is wel zeker en gewis Ala er eerst maar een grindweg is. En eindelijk hebben ze 't dan klaar De verwachte grindweg is nu daar De Koog, 't zal haar vergeven zijn Is net zoo nietig, net zoo klein Ze zijn tevreden zeer gewis Nu toch de grindweg er maar is (2 Juni 1906) Omnibusdienst Hadpaviljoen Koog vertrek van de Groenplaats dagelijks 'smiddags 12uurennamiddags3uur. Enkele reis 25 et per persoon. Aanbevelend J. Flens. Als er eerst maar een.grindweg is Hier woont men aan het eenzaam strand Een nietig dorp met vruchtbaar land Maar al is 't dorp nog zoo klein Zelf wil het toch niet nietig zijn Dat is zeer zeker en gewis Als cr eerst maar een grindweg is. Men bouwt dan huizen als weleer En zet er dra een badhuis neer Veel brede straten legt men aan 't Geeft werk al voor den arbeids man; Dat geloof ik zeker en gewis Als cr eerst maar een grindweg is. De bemanning van de reddingsboot Die vormt er dra een visserschvloot Men graaft een haven in het strand En ziet er schepen aangeland Dat doet men zeker en gewis Als er eerst maar een grindweg is. Dan eens een tram of paardenspoor Men rijdt verheugd de straten door En ieder zegt dan recht verblijd "Zie, nu begint de goede tijd" 't Is waarlijk zeker en gewis Als cr eerst maar een grindweg is. Een fraaie schouwburg wonder schoon Spant eens de burgerij tot kroon Een koffiehuis al met biljart Dat ook een danszaal wel bevat Dan is men vroolijk, zeer gewis Als er eerst maar een grindweg is. Ten Noorden van de weg naar paal 21 had de familie Hopman gedurende drie generaties hun boerderij bij De Koog. De woning, die oor spronkelijk onder het met riet gedekte deel van het dak een koeienstal had, werd gebouwd door Johannes Janz. Hopman (1838-1889) met ste nen, die hij haalde van een afbraak uit de Eier- landse Polder. Het afdak aan het huis werd rond 1930 aangebouwd en de keuken werd daarin ondergebracht, waarna het huis jarenlang door elf personen werd bewoond. Op de luchtfoto, die in Mei/Juni 1951 werd gemaakt, staan een aantal bouwwerken, zoals: - Het woonhuis, dat in 1951 werd gesloopt. - Links de wagenloods, waarin de tentwagen, de platte wagen en de driewielder kar stonden Daarboven is de kolk met plank zichtbaar. Hieruit moest het water voor de koeien worden gehaald. - Rechts van de loods de "Rammenkeet". Deze was afkomstig van de "Bertusnol". In de 2e 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 14