WÊÊÊm Itiij'/ tMZ m Links de school. Rechts boerderij van R. Dalmeijer Wzn., no. 63 en in het midden Café "De Hoop" van J.Dalmeijerno. 64. Op het op de foto witte bord slaat: "Waarschuwing Toe gang tot de Kaap en tentenkamp is aan het publiek verbo den. Militaire Commandant H. de Booy". Foto moet ge maakt zijn in de mobilisatie van 1914-1918. KOFFIEHUIS "DE HOOP" J. Dalmeijer bouwde in 1897 het Koffiehuis "De Hoop", later het meer bekende "Witte Huis", op de schets no. 64. Dalmeijer staat ingeschreven als koffiehuishou- dcr, doch hij vroeg in Dec. 1897 de Gemeente om een drankver gunning voor zijn zaak, die het dorp had verfraaid en een aantrek kelijker aanzien gaf. Hij achtte een tweede inrichting (naast die van Simon Daalder) voor de verkoop van sterke drank van groot belang wegens houtop slag- en verkoop in de winter en het toenemende vreemdelingen verkeer in de zomer. In 1904 staat Dalmeijer wel op de lijst van ge gadigden onder vermelding van de oppervlakte van de gelagkamer en nevenvertrek resp. groot 29.21 M2en 15.12M2. Inmiddels is het huisnummer K.79. Eerst in 1905 werd de vergunning ver strekt. Huis "MEESTER MAK" In 1899 werd een nieuw woonhuis gebouwd door Pictcrtje Daalder Rdr. Op de schets bij X naast no. 65. Zij trouwde op 29 Dcc. 1899 met meester Mak. Telefoonlijntje met Den Burg Tenslotte kreeg De Koog in 1899 als laatste dorp het tclcfoonlijntje met het Postkantoor te Den Burg. Een zgn. Rijkstelefoonkantoor ten huize van Leendert Daalder, de beheerder. Het lijntje was er toen ten behoeve van het telefonisch doorgeven van telegrammen. Van openbaar telefoonverkeer was nog lang geen sprake. In 1900 kwam R.J. Daalder Si- monszoonwinkelier en koopman te Den Burg weer naar De Koog om de winkel en café van zijn vader voort te zetten. Later het meerbekendecafé"DeToekomst". Thans nog in oorspronkelijke staat Naast de kerk bleef van de panden in 1890, slechts 'écn pand onver- randerd en wel no. 66 (thans Dorpsstraat 28) n.1. het huisje waar Jacob Zuidcwind woonde van 1873 tot zijn overlijden in 1932. Ook het in 1899 gebouwde huis vanMeester Mak" bestaat nog zo en wordt thans bewoond door de fam. W. Visser, Dorpsstraat 21. Bronnen: Gemeente-archief Texel liet Geslacht Daalder door L.J. Daalder en de Texelsche Courant. De Koog, Mei 1990 N.Huysman Rzn. Gebouwen nos. 56157-55 en 53. Gezien de vlaggen kennelijk feest in het dorp. Foto van JacobZuidewind voor zijn huisje no. 66, thans Dorp straat 28. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 13