DE KAAP BADPAVILJOEN De Kaap mei gehesen stormbal. Het kleine dorpje onder de duinen had ook in 1890, naast de schoolkerk en café nog iets belangrijks, n.1. "De Kaap", een "zeemerk" of baken en ook slorm- seinpaal. Het was een houten stellage van plm. 5 a 6 m. hoogteen daarboven stak nog een mastuitvoorde "stormbal"Onder de stellage stond een houten berg plaats. Bij stormverwachting toog de kustwachter, Lecndcrt Daalder, langs het Kaapslag naar de Kaap, om de stormbal te hijsen. De Kaap komt reeds voor op kaarten van plm. 1600, doch mogelijk was er reeds eerder een baken. Vele stormen doorstaan, werd de Kaap toch een prooi van de storm en woei op 7 Dcc. 1929 om. In 1952 werd een zgn, "zeemerk" nieuwe stijl geplaatst en in 1958 herplaatst naar de oorspronkelijkeplaats en tenslotte in 1989 overge dragen aan de Koger Dorpscommissie. De periode van 1890 tot 1900 In het kleine stille dorp leek aanvankelijk niets te veranderen, doch in de tweede helft van de 90er jaren kwam er enige belangstelling voor De Koog. In die jaren kwam écn en ander tot stand, n.1een Badpaviljoen, Koffiehuis, een nieuw woonhuis en een telefoonlijn. De eerste pogingen om tot een Noordzeebad te komen dateren al van 1888 en kwamen van de fa. Koning en Co. Men was van mening, dat er wel belangstelling van de vaste wal was, omdat de verkeersmiddelen van en naar het eiland uitstekend waren en omdat het frisse zeewater aan het Koger- strand door niets verontreinigd was, hetgeen elders in het land bij vissersplaatsen wel anders was. Één en ander had wel iets op gang gebracht, zodat men op een bijeenkomst in 1889 kennis kon nemen van de plannen. Het idee was, eenvoudig beginnen, iels in de trant van "Concordia". Dat was de tent/ontspan- ningslokaal bij de Zandkuil ("HctBossic"). Denaam zou worden "Noordzeebad-Koog-Texel" en de kos ten werden begroot op plm. 11. 1100.-. Door plaat sing van aandelen a fl 25.- meende men het kapitaal bijeen te brengen. In Augustus 1890 werd een com missie benoemd om de plannen nader uit te werken en toen waren toch reeds 44 aandelen toegezegd en/ of geplaatst. De plannen raakten in het vergeetboek, mogelijk mede door het overlijden in 1892 van P.C. Koning, makelaar. Zakenman en makelaar J.H. Moojcn was de plannen niet vergelen, want in 1896 bouwde hij zijn badpaviljoen, echter niet op de buitenduinerij,zoals v.d.Vlis in'"t LantvanTcxsel" schrij ft, maar op de binnenduinenrij, want er was een prachtig uitzicht op zee, doch ook over het eiland en wel op de groene weiden, akkers en bos. Badpaviljoengebouwd in 1896. OPENING DER TEXELSE BAD- EN SCHAPEN- MELK-KUURINRICHTING (bij gunstig weer) op Zondag 9 Augustus 1896 s'middags ten één ure precies. Programma: 1. Welkomstmarsch door het Texels Fanfarecorps 2. Kort woord van opening door de heer J.H. Moojen 3. Wilhelmus door Fanfarecorps 4. Optocht naar het strand, voorafgegaan door muziek 5. Gelegenheid tot baden De Directie van het badhuis heeft gezorgd voor schillende amusementen waartoe, evenals op grote badplaatsen, Poney, Ezel, Zeilboot enz. het publiek tegen matig tarief ten dienste staan, terwijl in het Badpaviljoen uitstekende consumptie verkrijgbaar is. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 12