KLEIN STIL DORPJE Foto plm. 1899-1900 geldt ook voor 1890.Grindweg met péérdepöódje en pomp voor de school. Gebou wen nos. 59-56/7-55-53 links en 60/61 en 58 rechts. Links de gebouwen nos. 58 en 60/61 en rechts nos. 59 en 63. In het midden no. 64, "De lloop", gebouwd in 1897. Foto plm. 1900. Boerderij gebouwen 1 e en 2e van links nos. 53 en 54. Foto plm. 1909. l V Rechts naast de school boerderij gebouw no. 62. Foto plm. 1908. Hadden de meeste dorpen nog iets van b. v. een brandweer, veldwach ter, een nachtwacht en zeker wel verenigingen tot ontspanning, De Koog had niets van dat alles. De Koog en Den Hoorn hadden als enige dorpen ook geen hulppost kantoor, doch slechts een brieven bus. Of de fa. Luytze in 1890 nog een "winkeltje" dreef is niet zeker, doch wel zeker had Simon Daal der in de percelen 56/57 een win keltje in klompen en koloniale waren enz., want hij vroeg reeds in 1886 als winkelier in no. 56 een vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein. De ver guning werd hem verleend voor de persoon en voor gecombineerd gebruik van de lokaliteit, dus voor winkel en gelagkamer. Een cafct- je in de dop, een begin van wat later "De Toe komst" zou heten. Ook de Texelse Courant liet in 1890 nauwelijks iets weten over De Koog. Geen vergaderingen, uitvoeringen, geen verkopingen, ja zelfs het strandhout werd aan Den Burg verkocht. Winkelier H. Luytze was in 1890 de laagste (misschien ook wel de enige) inschrijver voor de straat verlichting, d.w.z. opsteken en doven van de paar petroleumlam pen voor fl. 5.90 per lantaarn en gedurende de wintermaanden. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 10