Reakties III Bibliotheeknieuws BERICHTEN Texelse Courant We ontvingen een reaktie op het in het vorig nummer geplaatste gedicht „Neeltje Pluum". Naar aanleiding van het gedicht wat stond op de laatste bladzijde van het Historische boekje nr. 12 wil ik graag even een correctie aanbren gen. Het gedicht is niet het orginele, maar dat is niet zo erg, maar de da tum van omstreeks 1920 daar klopt niks van. In 1920 was Neeltje Pluum 6 jaren oud en de maakster van het gedicht moest nog geboren worden. De geschiedenis is waar ge beurd maar omstreeks 1955. Met vriendelijke groeten van Neeltje Pluum uit Skil Oudeschild 1989. De volgende artikelen zijn de laatste maanden in de bibliotheek binnen gekomen: Den Burger Dorpscouranten van mevr. C. Hin; Oudeschilder Dorp scouranten van J. Bakker; Helderse Courant 1964 over Texel 550 jaar stad van K. v. Empel; Twee belijde- nisprenten van mevr. H. Keijzer- Vlas; „Visscher Berends" door An- nie Nauta van J. Nauta; Dagboek fragment Russenoorlog van wijlen Dirk de Vries, uitgetikt door D. Lemstra; Dagboek van C. Boon Jz. Den Hoorn en daarna Lap, (copie| van C. de Porto; ,,De zevende ba- zuinstoot op Texel" door E. den Herder van J. Alons; Drie pakjes Persil van voor de oorlog van mevr. J. M. lydeman. Alle gevers nogmaals hartelijk dank. Heeft u nog boeken, tijdschriften, bidprentjes, foto's, ansichten, oude kranten etc. betreffende Texel, wij komen ze graag ophalen. M. Bakker-Zijm, tel. 12113 Keesomlaan 20, Den Burg (21 dex. 1907) DE WAAL. Hedenmiddag werd aan den ingang van ons dorp tegenover „Bellevue" door den algem. Wielrij- dersbond een handwijzer geplaatst met: Burg, Oosterend en Cocksdorp, en met vermelding van den afstand in kilometers. Nu de bond zoo goed zorgt voor zijne leden, is het te ver wachten, dat het aantal van hen in de toekomst grooter worden zal dan het nu reeds is. De Ned. Herv. Kerk te De Waal, gebouwd in 1860, verwoest op 7 april 1945 tijdens de opstand der Greorgiërs en herbouwd in de jaren 1950-1952 doch eerst zonder toren. Eerst in 1961 is de toren aange bouwd, hetgeen uit de foto's moge blijken. N. Huysman Rzn. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 5