BIJ EEN OUDE SCHOOLFOTO UIT 1920 (Intervieuw met mevr. Aagje Krijnen-Eelman, Oudeschild.) Mevrouw Krijnen, bent u in De Waal geboren? Nee, ik ben geboren op Harkebuurt in de boerderij waar nu Niek Dros woont. Kees Dros, die later weesva der werd, heeft die plaats ook nog gehad. Toen ik drie jaar was, (dat was in 1917) verhuisden we naar ,,Bargerhof" waar nu Plaatsman woont. Daar herinner ik me niets van hoor, maar wat ik nog wel weet, is, dat ik voor 't eerst naar school ging in april 1920. Ik was toen nog geen zes jaar. De kinderen uit Bargen gingen lopend naar school; ik liep altijd mee met Tinus en Piet Bakelaar. Die woonden in een huisje dat later is verbrand. En Neeltje Boon liep ook mee. Als Neeltje ziek was, en dat gebeurde nogal eens, dan mocht ik meerijden met Kees en Herman Keyser, die elk een boerderij hadden op Molen buurt. Ze woonden in Den Burg en reden met z'n tweeën op hun grote Harley-motor zo tegen schooltijd over De Waal naar Den Burg terug, en dan mocht ik tussen in zitten! Ik zie het voor me! Kunt u iets vertellen over school? Nou, ik zat drie jaar bij juf Brouwer in de klas. Dat is dezelfde juf die la ter in Den Burg voor de klas stond. Ze woonde toen in Oosterend, maar ze had in De Waal tegenover de school ook een eigen huisje, waar ze tussen de middag was. Na schooltijd ging ze op de fiets naar Oosterend, en ik zie het nog voor me: ze deed dan van die ijzeren vlinders onder aan haar rok, tegen het opwaaien? Als kind vond je dat mooi hè? Ze was erg aardig en ze was bizonder goed in de nuttige handwerken. Ik heb ontzettend veel van haar ge leerd op dat gebied. Nou was ik erg goed in dat werk hoor, dat moet ik er bij zeggen, maar je leerde als klein meisje eigenlijk alles over naaien en breien wat je later in je huussouwe nodig had. Ik heb alles nog, wat ik bij Juf Brouwer gemaakt heb. (Er komt een doos voor de dag met de meest onwaarschijnlijke priegelwerkjes, alles met de hand genaaid: een met plooitjes en kant afgewerkt onderjurkje en broekje van fijne katoenen stof, een miniatuur-manne-onderbroek van keper, een flanellen hempje, een kussensloopje met bandjes, zakdoek jes met open zoompjes, maas- en stoplappen, enz. en dan nog allerlei breiwerk: heel fijn gebreide katoe nen kousjes en sokjes, mutsjes enz.) Het is ongelofelijk, dat een jong kind zoiets kon maken! Hoe oud was u toen u dit maakte? Nou, ik zat in de vijfde klas toen we verhuisden naar Eyerland, en toen had ik alles af wat op het pro gramma stond, en kon ik daar de juf assisteren. Ik was toen zo'n jaar of tien. U hebt dus ook nog bij Meester Weersma in de klas gezeten. Her innert u zich daar nog iets van? Ja, meester Weersma was een aardi ge man. Hij was nogal eens ziek, dan ging de tussendeur naar de klas van juf Brouwer open en deed zij de hele school. Later kwam er ook wel eens een vervanger. Weet u zich nog een leuk voorval te herinneren? Nou, ik herinner me nog dat door mijn schuld meester Weersma in de kast werd opgesloten? Rissen de twee schoolborden in het lokaal was een deur, die verbinding gaf met het meestershuis. Die deur kwam uit in een soort grote kastruimte met planken vol schoolmateriaal, en daar was ook de trap naar de bo venverdieping van het meesterhuis. In de vierde klas zat ik vlak bij die deur. Op een keer, toen de meester iets uit de kast wou pakken, zei Klaas Mantje tegen mij: ,,Agie! Doen de deur es dicht en op slot!" Nou, dat deed ik, want Klaas Mant je zat in de vijfde en ik had ontzag voor hem. Mevrouw Weersma moest hem toen verlossen. Straf kregen we niet geloof ik, ik herin ner me daar tenminste niets van! Een mooi verhaal! Wat ik vragen wou: bleef u tussen de middag op school eten? Nee, de kinderen van buiten De Waal aten hun brood op in café „Bellevue", vooral in de winter ge beurde dat. Ik kreeg dan altijd een kop sukalaad, en op vergaderingen die daar waren, b.v. van de kaasfa- briek, rekende mijn vader dat dan af, want je kreeg zelf geen centen mee! Hoe heette uw vader eigenlijk? Mijn vader heette Jaap Eelman, „Jaap van Gerritje", en m'n moeder was Lies Bruin. Mijn vader was een bekende schapenfokker, hij heeft heel wat medailles gewonnen. Hij zat ook in het kerkbestuur van De Waalder Vermaning. Om terug te komen op de school: Ik heb begrepen dat u goede ge- rinneringen hebt aan uw school tijd in De Waal! Ik vond het een leuk gesprek en ik bedank u har telijk voor uw medewerking. Geen dank hoor, ik vond het ook De Waal 1920. Klas 1, 2 en 3. Genomen in de tuin van de Herv. Pastorie. Voorste rij v.l.n.r.: Helders logeetje fam. De Porto, Etje Dros, Grietje Boot, Aagje Eelman, Klaas Mantje, Grietje Koning, Neeltje Boon. 2e rij: Henk Bakker, Aad Dros, Piet Kikkert, Naatje Verberne, dochter v.d. kaasmaker, Greet Boot, Corie Keyser, Kees Keyser, Dirk Koning. 3e rij: Naatje Kikkert, Kees Verberne, Jane Bruin, Barend v.d. Berg, Gerrit Kikkert, Trijn Plaats man, Jan Plaatsman, Juf Brouwer. Achterste rij: Meester Weersma, Rinus Bakker, daarboven: Tinus Bakelaar, Annie Thomassen, Emma Witte, Kees Witte, Rein Kievit, logeetje De Porto. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 16