„Tessels Prate" BERICHTEN Texelse Courant Uit het Dagboek van Ds. Huizinga (1846) overlijdensdatum (7 sept. 1965]. Van de rest van de familie is er niet veel meer bekend. Alleen is er na de tweede wereldoorlog nog een neef op Texel geweest, die als Ameri kaans soldaat in Duitsland was gele gerd. Blijkbaar zijn Jan en/of Cornelis ook in Amerika beland en kregen zij kinderen. De kaart, al thans het orgineel, hangt nu in U kent ze wel, die ouderwetse ba kerrijmpjes en schootspelletjes, zo als: „Schuitje varen - Theetje drinken" en „Klap er-is in je hand jes". Er zijn er heel wat, maar er zijn ook een aantal typisch Tesselse en daar gaat dit stukje over. Om te beginnen: Op Tessel zeg je geen „kiekeboe" bij het bekende ba byspelletje met een doek, of achter een gordijn, maar: „Soeke...soeke... soeke..büh!" En kietel je een baby met je vinger in z'n buikje, dan zeg je niet op z'n Hollands „kiele-kiele", maar „PIEUW!". Het bekende „Daar komt een muisje aangelo pen", waarbij je met twee vingers over een armpje naar boven wan delt, gaat op Tessel zo: „Deer komt een muus, deer komt een flooi, deer komt een mannetje met haverstrooi, deer komt een mannetje op sokke, die komt je neu- sie af plokke!". Wordt het volgende peuterspelletje nog gedaan? Je loopt op een „kog- geltje" met gespreide armen, aan el ke hand een peuter, terwijl je zingt: Skaapie-skaapie-skaapie (herhalen naar believen) - bèèèè!" Bij bèèè blijf je staan en trekt de peuters naar elkaar toe tot ze bot sen. Altijd succes! Steevast commen taar: „Nog-ge-keer!". En wordt er Amerika in het kantoor van Kees Langeveld, wiens moeder een Mant- je was. Boswachter Maarten Mantje kreeg bij z'n bezoek aan Kees een afdruk van de kaart mee. Op basis van gegevens van Hans Roeper. M. Palm nog gejonast bij het naar bed bren gen? „Toen Jonas in de wallevis zat van je één - twee - drié!" Ik weet ook nog goed hoe mijn va der door de kamer hoste met een van ons over z'n schouder, waarbij hij steedst herhalend opdreunde: „Vis, vis, moét je nag vis, haring en rog die lékker is!" Er zijn ook spelletjes die bedoeld zijn om een kind van iets onprettigs af te leiden, zoals b.v. handen en ge zicht wassen. Dat gaat zo: „De iene hand... de are hand... je neus staat in de brand!" Waarbij dan snel de waslap over je snoet gehaald wordt! Leuk spelletje toch? En nog pedagogisch ook. Heel mooi is het lieve liedje dat wat dro merig gezongen wordt bij het haar kammen: „Kampie, kampie gaat sachies deur 't heer, doet ons lieve meissie gien seer, over de deure regen en wiend, Souwtje is moeders lieve kiend.". (Van een ander versie luiden de twee laatste regels: „doen die stoute puus maar seer, dan wil ons lieve meissie wel weer."] Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd of deze liedjes en spelletjes nog le ven onder Tesselaars; schrijf of bel ons eens! G. E. Dros (vrijdag 13 febr.| Voorbereiding (v.h. Avondmaal) te De Waal. Alida, Dirk en ik bij Jacob Jansz. Roeper blijven thee drinken. Aldaar Kors Jansz. Roeper. Heen en terug gewandeld. (zaterdag 15 febr.) Avondmaal aan De Waal, 190 com municanten. De regen des morgens hield er zeer velen terug. Des na middags was het weer mooi weder. Alida en Grietje met de Burge meester en ik heen en terug gereden. (dinsdag 17 febr.] Dankpreek aan De Waal. Alida en ik met de Burgemeester heen gere den. Ik bij Dirk Ariesz. Leijen blij ven thee drinken, aldaar Dirk Klaasz. Mantje. (Gesprek o.a. over Jadob Sijbrandz. en zijne beschuldi ging onzer kerkcollecte voor de on bedeelde armen van verleden jaar.) Ik des avonds met Dirk Az. Leijen naar Den Burg geloopen. Ik spreek met hem over hetgeen ik gehoord had van zijne zucht voor het spel. Hij neemt eene waarschuwing daar tegen in dank aan. (3 juli 1929) DE WAAL. Op verzoek deelen we mee dat de zaal van „Bellevue" van een electrische ventilator is voorzien. (22 okt. 1904) UITSLAG VERKOPING. De boeren plaats „De Hertenkamp" in polder Waalenburg die dinsdagavond in ho tel De Zwaan werd verkocht, heeft opgebracht ruim f28000,—. Het eerste luchtverkeer op Texel (Oudeschild 6 april 1909) Hedenmorgen daalde ongeveer half zeven een luchtballon neer op het land van de Heer J. Witte te Spang. De ballon kwam van Berlijn, terwijl de reizigers van plan waren de Noordzee over te steken naar Schot land. De drie heren, die in de mand hadden plaatsgenomen, vertrokken te 11 uur met hun luchtschip per stoomschip „De Dageraad" naar den vasten wal. NTC 7-4-1909 Uit: H. T. Heussen en H. van Rijn Leiden 1721 (tweede deel) 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 15