De vlag bij de hand voeld. De naam Distributiekantoor nog stammend uit de Franse tijd, bleef tot 1850, want toen werd het kantoor Texel een hulpkantoor on der Den Helder. In 1857 kreeg Den Burg een zgn. Onder-hulpkantoor onder Oudeschild, tot in 1861 Texel eindelijk weer een Postkantoor kreeg doch nu in Den Burg. Oude schild ressorteerde daaronder. Dat buiten het postkantoor Texel te Oudeschild, Texel voor de posterijen (buiten de Vlie-post) niet of nauwe lijks meetelde moge blijken uit het feit, dat omstreeks 1840 de Ge meente er eindelijk in slaagde een brievenbus in Den Burg te krijgen en eerst in 1850 kwam er een zgn. vaste brievenbus met bestelhuis. Gegevens uit: PTT Geschiedschrijving Alg. Rijks Archief Gem. Archief Texel Postmuseum N. Huysman Op 5 mei 1945 werden we vroeg ge wekt door de stem van onze buur man Anne de Vries: „Buur, wor 'ns wakker, rood-wit-en-blauw wap pert!" Na deze onvergelelijke woorden stortten we ons in een van de mooiste dagen van ons leven: bevrij dingsdag. We woonden nog maar drie maanden in Oudeschild, maar we hadden er, sinds 6 april, genoeg narigheid meegemaakt. Nu was al die oorlogsellende achter de rug en amper in de kleren renden we naar Diek. Daar waren veel Skilders al aan het rondhossen en sommigen maakten een dansje bij een haastig tevoorschijn gehaalde koffergram mofoon. 't Moet nog vroeg op de dag geweest zijn toen mijn moeder en ik Souwtje de Wijn tegenkwa men op de Singel. Ze liep begeleid door haar zwarte hond, die ,,de fie- deldans" had, met de fiets aan de hand. Tot Souwtje was het heuglijke nieuws van de capitulatie nog niet doorgedrongen en ze was duidelijk sceptisch. „Zulke geruchten had ze al vaker goord." Maar onze argumenten waren op't laatst toch sterk genoeg om haar te overtuigen en ik zie nog voor me hoe ze uit het kistje, achter op haar fiets, een zak tevoorschijn haalde die ze resoluut op de naden open trok. „Nou ken ik 'em weer gebru- ke" zei ze. Het was de Nederlandse vlag die ze zolang maar een andere bestemming gegeven had. G. Fenijn 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 17