7, cP^Ütj/ <L<r <y C5£-i'^ê> Ouweskil <ï>o 'Z>C~&4A>'. fi. <V -y? e^v-jr^ov-Cy 2s-6r~^>7s' /-üz^riy cy•~CA^M'ZZA>/ cz<r~zc/ vtxny 0-r?Tta*zy /?vueJ^- -y^!yc^2J-é>7z/ cZ^ jbe£L4^ {^rzsrzJZ&j Je bent al zó oud, mien dorpie, Weer ik qebore ben. D'r wordt an je bouwd in olbroke, Dot ik je op 't lest niet meer ken Mit je torcs achter 'i diekie, 't Groen fan de bome mee, 't Geelt olies zo'n stil vertrouwe Jé, dorpie deer an de zee. Je kleine Vissersslcuutjes Nou veul qroóter os voorheen, 't Wordt olies aars, 't verbeterd, Maar Skil bluult toch Skil alleen. 'n Heel klein plekkie strand, Weer ik os kiend zo heel vaak speulde, Leit nag in mien gedachte, Omdat ik me er nooit verveelde. De haven mit zien vertier, Je dorpsstreet om te küiere, De „beurs" weer ze mit plezier Ol piatende konne staan luiere. Wot ol ok veranderc zei, Je huuz.cn, je winkels, je booten, Dot hew 'k beo mezell beslote. A. v. L.-B. T -a^Tc^ ^-e^esi/s^2jy cSd? zal ik maar eindige want wij gaan tew bed 't is tien uur. Dirkje corne- lia Bakker." Er kwam elke dag wel koppies- en theetjesbezoek, veel namen passeren de revue. Niet alle familienamen kon ik achterhalen, maar voor echte Skilders is het wellicht een leuke puzzel om uit te vinden wie dat nou precies waren! Hier zijn" de namen: Tante Dirkje (Blom) en Ome Pieter (Bakker), Tante Geertje (de Wijn) en Neefie (Cornelis Blom), Alida, Geertje, Trijntje, Peternel van Meester, Cornelia (Vos), Tante Geertje (Blom) en Ome Dirk (Vos), anke en Klovis Drijnen, Hein Hin, Dirkie Dijker (van Oost), Jannetje de boer, Maartje- vuur en Adriaan, Dekker (van de Waal), neel, Jansje, Pietje, (van de koek-en-zopie), Ome Albert, Neeltje van Jan Kuiper. Zo is, door het simpele feit dat ze dit dagboekje schreef, (en dit be waard bleef,) het korte beschermde leventje van Dirkje Cornelia Bakker aan de vergetelheid ontrukt! G.E.D. (met dank aan Paula Grootjen- Dalmeyer en Jannie Dalmeyer.) Jé bluult aliicd mien Ouweskil 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 13