dag nog naar de haven geweest naar tante Dirkje en later kwamen tante Geertje en neefie met de slee en wij hebben de haven nog over geweest." „Oudeschild 14 jaunari 1893. Het is koud weer, nademiddag begon het te vriezen, het is glad op straat. De boot weer varen geweest. Neel hier te zaterdagen geweest, dus dat is vandaag weer afgeloopen. Geertje naar de haven geweest om Alida weer weg te brengen en zij om 8 uur thuis gekomen. Geertje zit te schrijven voor Dominee, Moeder zit te naaien aan de groene muilen nieuwe zeildoekze zolen eronder te naaien. Geertje zit nu te aardappele schille voor morgen dan zal we aar dappele en visch eten en gisteren mossche en spreewen dat was een lekker eten. Morgen is Jannetje de boer jarig en dan gaat Alida tegast en Tante Geertje de wijn ook. Nu Dirkje was het enig kind van Saartje Blom en Dirk Bakker, ge boren op 11 juli 1877. (Tex. Geslachten I blz. 99) Ze stierf op ongeveer 18-jarige leeftijd, waar schijnlijk aan t.b.c. Het dagboek, dat maar zo'n twee weken beslaat, is geschreven in januari 1893; ze was toen dus nog geen 16 jaar. Haar portret hangt in restaurant ,,'t Pakhuus". Het ge zin heeft, blijkens een oude foto, gewoond in het pand De Ruy- terstraat 35, en ook op boerderij ,,De Zwaluw", op een plek waar nu de vissershaven is. Het zijn geen wereldschokkende dingen die Dirkje in haar dagboek optekent. Eigenlijk is het alleen een opsom ming van wat er op een dag pas seerde aan bezigheden en bezoekjes. Wat er in haar omging,of hoe ze zich voelde, daarvan komen we niets aan de weet. Maar dit dag boekje geeft ons wel een aardige in druk van het rustige leven van alledag in het Oudeschild van 1893. Ze schrijft dagelijks over de post- vlet, die vroeg of wat later „over" is. Over de theetjes- en koffievisites, rondjes over de haven, wat de pot die dag schaft en vooral ook over het weer. Er werd druk geschaatst in januari 1893. Bij het Buurtje was een baan; ook schrijft ze over een baan op het „Vogelenwater". (Mie- land, achter de Puzzelweg?) Hier volgen een paar fragmenten: „Zondag 9 januari 1893. Het is mooi weer. De postvlet vroeg over. Geert je vanmiddag op schaatsen geweest naar 't buurtje daar was de baan. Daar was 't nogal mooi en waren er een boel op schaatsen, pietje stond er met de tent. wij hebben vanmid- 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 12