nummer wrr in m2 eigenaar in 1832 omschrijving toelichting B 1 2240 Geref.Kerk Oosterend kerk 2 290 Jacob Brans huis en erf broodbakker 3 260 Tieter Brouwer idem schipper 4 230 Pieter Kooiman idem idem 5 320 idem idem idem 6 24 idem idem idem 7 340 Pieter Bremer idem broodbakker 8 370 kinderen Pieter Dros idem schoenmaker 9 200 wed.Dirk Henkes idem winkel ierster 10 730 Gerrit Vlaming idem timmerman 11 420 Hendrik Boon idem schipper 12 590 Pieter Kok idem zeeman 13 80 Antje Gorter idem 14 460 Klaas Mantje idem wagemaker 15 52 Cornelis Timmer idem winkelier 16 770 i dem idem 17 60 wed. Dirk Bethlehem idem 18 144 Pieter Stark idem zeeman 19 240 Maarten Bas idem boer 20 480 wed.Antonle de Vries idem 21 77 Gerrit de Vries idem timmerman 22 300 het Gasthuis gasthuis 23 210 DoopsgezGemOos terend kerk 24 280 idem huisje 25 540 Jacop Dijksen Pzn. huis en erf landeigenaar 26 370 Giel Duinker idem zeeman 27 179 wed.Frederik Slot idem 28 73 Nan Bremer huis bakker 29 45 GerefGemOos terend huis alg.armen 30 28 idem idem 31 28 idem idem 32 24 idem idem 33 24 idem idem 34 114 Pieter Dros huis en erf schoenmaker 35 300 Giel Duinker idem zeeman 36 18 Pieter Dros werkhuis schoenmaker 37 400 idem huis en erf idem 38 400 Jan Kuiper Sijbr.zn. idem zeeman (Herberg winkelier wijnberg) 39 190 Pieter Dros idem 40 950 wed.Pieter Boon idem winkelierster 41 30 wed.Willem Klein werkplaats smid 42 400 idem huis en erf idem 43 340 Cornelis Boon Jaczn. idem zeeman 44 490 Jacob Bethlehem i dem idem 45 230 Nan Bremer idem bakker 46 148 wed.Hendrik Bakker Wzn. idem 47 112 idem idem 48 154 Jan Plaatsman idem zeeman 49 210 Cornelis Boon Jzn. idem idem 50 2350 wed.Willem Klein weiland smid Verlorenkost ook Kostverloren 51 73 Nanning Bremer schuur landbouw bakker 52 3280 Jacob Dijksen Pzn. weiland het koeienweitje 53 200 Willem v.d. Vis huis en erf zeeman 54 320 wed. Jacob Bakker idem winkel ierster Sectie opp nummer in i.. eigenaar in 1832 omschrijving toelichting B 55 210 Pieter Pelser erf zeeman 56 42 Pieter Brouwer huis schipper 57 370 i dem idem idem 58 240 idem i dem 1 dem 59 8310 Hendrik Brouwer wei land boer 60 210 idem huis boerderij t Land" 61 169 Jacob Kooiman huis en erf schilder en glazenmaker 62 250 wed.Elmert Kleijenburg idem 63 780 Gerrit Dekker i dem zeeman 64 440 wed.Maarten Brouwer i dem winkel ierster 65 420 Teunis Koning idem zeeman 66 153 Jan Plaatsman erf zeeman 67 250 Jan Dijksen idem boer 68 490 idem huis en erf idem 69 890 Corn.Boon Jaczn. i dem zeeman 70 122 wed.Maarten Zuidewind schuur landbouw "ZuiJenschuur" 1883 (van Zuidewind) nu "Zeuerskuur" 71 890 wed.Jan Boon Hzn. huis en erf 72 770 wed.Pieter Bakker Lzn. idem 73 750 Cornelis Dogger idem zeeman 74 110 Carel Otto idem idem 75 185 Jan Sljbrand Kuijper idem i dem 76 178 Hendrik Waaiop i dem idem 77 910 wed.Cornelis Luitsen idem 70 1070 Jan Timmer i dem zeeman 79 970 Geert Bisschop idem boer 80 390 Jan Kooger idem zeeman 81 770 Geref.pastorie pastorie 82 630 Jacob Dijksen Pzn. huis en erf landeigenaar, postké toor vanaf 16-4-188Ï 83 240 wed.Maarten Zuidewind i dem 84 710 Tjerk de Vries i dem timmerman 85 520 Hendrik Brouwer idem boer, Logement "Het Wapen van Amsterdam' 1811 86 126 Cornelis Dekker idem timmerman 87 139 wed.Teunis Koning i dem 88 520 wedJ ohHopman idem 1 andvrouw 89 750 i dem idem idem 90 230 Jan Timmer idem zeeman 91 540 idem idem idem 92 510 Harmen Busschelman idem kleermaker 93 430 wed.Frans Duinker idem 94 330 Jan Gerrit Brouwer idem zeeman 95 390 Harmen Busschelman bouwland kleermaker 96 128 R.K.Gem. Oosterend kerk 97 27 idem huisje 98 300 i dem huis "De Kemphaan" 99 187 bodewijk Vermeulen idem schaaphoeder 100 176 wed.Jacob Boon Wzn. huis en erf zeemansvrouw 101 250 Hendrik Tuinder idem zeeman 102 60 Dirk Bruin idem metselaar 104 65 Gem. Oosterend gem.armenschool 105 610 idem huis en erf 106 630 Pieter Dros tuin schoenmaker 107 187 Pieter Bremer huis en erf bakker 108 1160 Jacob Dijksen Pzn. schuur landbouw landeigenaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 7