In dat huis heb ik dus m'n kinderja ren doorgebracht. Maar m'n oom Piet Dros van Oosterend is daar in dertijd nog begonnen in het oude pand van Willem Bruin. Z'n zuster Nies deed de winkel. Ja, dat weet ik nog goed hoor! Lek kere speculaas hadden ze daar! Dat weet ik ook nog, ik ben vaak in die winkel geweest: en ging Klaas Boon ook niet met in zeildoek ge wikkelde spullen achter op de fiets de buitenwijken in? De Paaskoe! Minne en Lolle Goënga met hun eerste slachtkoe, gekocht van I-wen Bruin. Foto ge maakt bij de Karseboomop de Vismarkt. April 1935. Nou, je hebt ook Henk Troost nog, op het Hóógie, maar daar was heel vroeger geen winkel bij. Henk z'n vader, Jan Troost, had eerder alleen een timmerwerkplaats, die is pas la ter met die fietsen begonnen. Klaas Boon, de manufacturenwinkel tegen over het café, dat weet jij toch ook nog wel? Die begon daar z'n zaak toen ik zo'n jaar of 17-18 was, geloof ik. Klaas Boon ging ook huis aan huis venten met de handkar. maar die zat in 't huis waar nu Piet Hans (Zijm) woont. Hij verkocht schoenen op bestelling; ik heb daar m'n trouwschoenen nog gekocht! La ter zat Hansie-Fransie daar, die ver kocht o.a. peterolie. O ja! Dat is waar ook! Tegenover ,,Op Diek" in dat oude huis, was ook nog een klein winkeltje van Naatje Schoema- ker en haar zoon Riekus. Bezems en boenders en spullen voor de schapen verkochten ze. Touw, en „roodeerd" om de schapen te merken. Maar nou vergeten we er geloof ik nog een paar, die later begonnen, toen u misschien al getrouwd was! Ik bedoel de groentewinkel van No bel" op Klif en de winkel van Kees Ellen in de Knoppenbuurt. Kees El len verkocht behalve grutterswaren vooral ook serviesgoed en bestek en zo. Later, toen Ellen naar Canada emigreerde, heeft Lolle Goënga die zaak overgenomen en uitgebreid. Ja, dat is waar ook! Dat werd toen een Spar winkel. Nou, het kan wel wezen, dat ik er nog meer vergeet, als het me te binnen schiet bel ik je wel! Och, och, wat kan er een hoop veranderen in de tijd van één men senleven. Maar 't is te begrijpen dat dit zo niet kon doorgaan in zo'n klein dorp. Het was bij veel van die kleine winkeltjes vroeger ook geen vetpot hoor. Maar ze moesten wel, anders was het helemaal armoe! Ja, dat klopt, 't Is niet te geloven he. Dat gaat nu wel anders allemaal. Nou, dan had je op Diek nog 't win keltje van Knelie Huusman, ook met van alles en nog wat, en verder had je dan bij de smederij van Kuipers, waar nu de Wit zit, nog een soort winkeltje waar je weckflessen en wasketels kon kopen. En weet je dat er ook een schoenmaker was op Diek? Z'n naam weet ik niet meer, 1946. De groentewinkel van „Nobel" op Klif. De Spar-winkel van Mat en Lolle Goënga in de Knoppenbuurt. 1955. Er waren meen ik drie bakkerswin kels in Den Hoorn? Ja, en nou is er geen een meer! Je had Gerrit Duinker, en later zijn zoon Diek, en dan had je tegenover Happy Days bakker Albert Bruin. Daar stonden toen nog een paar hui zen met houten topgevels. En dan nog Willem Bruin op de plek waar later bakker Co Dros een nieuwe bakkerij liet bouwen. Nu zit Jaap Boon de drogist in dat pand. Ik geloof dat we nu dit rondje door de tijd en door Den Hoorn maar beëindigen. Ik vond het leuk om met u te praten, mevrouw Slegh, en ik bedank u hartelijk voor uw mede werking! Ik vond het ook leuk. Geen dank hoor! ,,Foor nou en naggeres"! Greet Dros 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 18