Post, telegraaf en telefoon in Den Hoorn Recept van Tante Griet Van Jac. Schraag ontvingen we nog een lijst van loodsen in 1832 woon achtig in Den Hoorn volgens het ka daster: Teunis Kuijper; C. Duinker Jzn.; D. Kunst Czn.; K. Remmers Jzn.; Gerrit Jonker; Sievert Drijver; Leendert Kunst; Jan Kuijper; Jan Boon Azn.; P. Kunst Azn.; P. Kunst Jzn.; Cornelis Vos; Remmert Siesen; Klaas Bakker; C. Duinker Czn.; Pieter Kruis; P. Daalder Dzn.; T. Duinker Szn.; IJs brand Metzelaar; Gerrit Hoek Jzn.; Klaas Drijver; Gerrit Hoogheid; Teu nis Duinker Jzn.; Willem Bijl Wzn.; Jacob Krijnen; Jan Duinker Gzn.; Jneter Nanning; Maarten Golstijn; Klaas Vos; Cornelis Klok; Arie Kunst Dzn.; Ouke Griek; Jan Dalmeijer; F. Griek; Hendrik Vos; Jan Trap; Arie Kunst; Aukert Boon; Jan Smit Pzn.; Remmert Kramer; Hendrik Nanning Dzn. P. Duinker Jzn. bezat een huis in Den Hoorn, was commissaris van het Loodswezen maar woonde in Oudeschild. vervoer van de Vlie-post en ander vervoer laten we hier even buiten beschouwing). Bodeloop Oudeschild-Den Hoorn Voor deze bodeloop van Oudeschild over de P.H. Polder naar Den Hoorn en vandaar via Den Burg terug naar Oudeschild werd m.i.v. 1 januari 1857 benoemd Willem Koorn voor ƒ150,— per jaar, behalve gewoon bestelloon van 21/2 cent per brief en 1 cent per adres (drukwerk, kranten enz.) Koorn moest tevens nog Bestel huis houden in Den Hoorn alsmede voor eigen rekening een brievenbus daarstellen doch de toenmalige Post- (Grietje Kok-Lap (1891-1961) Kóólwarmes. V4 klein wit kooltje 2 uien 3 lepels haverdegort IV2 maatje melk 2 lepels bloem pekelvlees of spek Kool en uien fijn hakken. Met water opzetten, gort bijvoegen, en vlees of spek. Als alles gaar is de met melk aangemaakte bloem bijvoegen. Raadsel „Kóólwarmes koud, drie dagen oud, spel dat 'ers met 3 letters?" Veldnamen rond Den Hoorn zullen nog dit jaar worden gepubliceerd in het boek „Veldnamen van Texel". J. P. G. Schraag. commies J. Zunderdorp te Oude schild vond dat toch te bar en verzocht de Gemeente de brieven bussen (ook die voor Oosterend) voor haar rekening te plaatsen. De Posterijen-Inspectie schreef ook nog aan de Postcommies inzake de bode lopen, dat het flinke kerels moesten zijn en geen afgeleefde mannen en zij moesten voorts nog voldoende kunnen lezen en schrijven. De bode loop was als volgt geregeld: Van Oudeschild 's morgens 10.00 uur. Aan Den Hoorn 's morgens 11'/z uur. Van Den Hoorn 's middags 13.00 uur. Aan Den Burg 's middags 14.00 uur. Van Den Burg 's middags 21/2 uur. Aan Oudeschild 's middags 31/2 uur. Ook zou er een brievenbus in de P.H. polder bestaan hebben in die tijd. Overigens was er in Den Hoorn niet een echt Bestelhuis met een benoemde Bestelhuishouder doch de bode had wel de plicht er een soort contactadres te hebben, waar als regel ook de brievenbus was. Postkantoor Texel te Den Burg Met de vestiging van het Postkantoor Texel te Den Burg op 1 juli 1861 ver anderde er wel een en ander in de organisatie, want Den Burg was nu het centrale punt geworden. Toch verzond het Postkantoor Den Helder de post voor de P.H. polder en Den Hoorn nog steeds naar Oudeschild (rechtstreeks) want van daaruit bestond reeds de bodeloop. Bode Willem Koorn behoefde nu echter in de zomer (van 16 maart tot 15 okto ber) in de terugreis niet via Den Burg te gaan doch rechtstreeks naar Oudeschild. Vertrek om twee uur van Den Hoorn en aankomst te Ou deschild 3V2 uur. Daar stond tegeno ver dat hij nu het gehele jaar door 's avonds na aankomst van de tweede stoomboot, de daarmee gebrachte post, en die van Oudeschild naar Den Burg moest brengen en vandaar om 20.00 uur 's avonds met de post, die de volgende dag per stoomboot verzonden moest worden, naar Ou deschild terugbrengen. Dat was dus wel een aardige avondwandeling ex tra, maar het jaarloon, bij de start in 1857 nog ƒ150,— werd verhoogd tot 275,— per jaar. Drankmisbruik Waar dominee Huizinga in zijn dag boek veel schrijft over het drankmis bruik en het Afschaffingsgenootschap op Texel ko men we ook bij de post reeds een slachtoffer tegen en wel onze voor noemde bode Willem Koorn. Hij werd namelijk op 11 oktober 1869 ontslagen wegens gebruik van sterke drank en wel zodanig dat in zijn betrekking door een hulpbode moest worden voorzien. Het ontslag bleek definitief want per 1 december 1869 werd een nieuwe bode be noemd en wel W. Koorn Jzn. voor ƒ200,— per jaar. Bestelhuis en Rijksdepot Werd het Bestelhuis in 1870 zelfs op geheven en bleef er slechts een brie venbus over als tastbaar bewijs van de postverbinding (buiten de bode dan) in 1875 kwam er gelukkig weer een nieuw post-leven en wel in de vorm van een Rijksdepothouder voor de verkoop van postzegels en brief kaarten t.w. P. N. van Nooijen, ta baksverkoper. Qua naam een „vreemde" het was dan ook een ge pensioneerde marineman. In 1876 werd hij reeds vervangen door G. Duinker, winkelier en broodbakker. Voor Texel had de nieuwe Postwet van 1850 nauwelijks gevolgen zij het dan, dat het Distributiekantoor Texel te Oudeschild een Hulpkantoor van Den Helder werd. Texel had dus geen Postkantoor meer en Den Burg slechts een brievenbus. De veranderingen ingaande 1857. Eerst ingaande 1 januari 1857 wer den veranderingen bij de posterijen ook op Texel merkbaar zoals de in voering van de Bestelhuizen te De Waal, Eyerland en De Cocksdorp, terwijl hiervoor ook Bestelhuishou ders werden benoemd. Voorts wer den er een twee-tal bodelopen ingesteld t.w. Van Oudeschild naar Oosterend en van Oudeschild naar Den Hoorn. Dan eerst was er meer sprake van georganiseerd vervoer en bezorgen van post op Texel. (De postrit naar De Cocksdorp voor het 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 15