Slimme Trien Uit de Texelsche Courant van 1902 THen, een aardige brunette, om en bij de achttien jaar, was een week of wat geleden in de stad in dienst getreden bij Mejuffrouw Kwabbelaar. Onze maagdelijke schone, die - je zag het haar niet zo aan - 't buskruit niet had uitgevonden, kwam vanaf de eerste stonde voor veel vraagstukken te staan. Maar ze was toch ook geen meisje dat met ieder luttel ding haar mevrouw direct kwam plagen neen, aleer ze raad ging vragen zocht ze zélf de oplossing. maar waartoe dat soms kan leiden, bleek wel op een koude dag, toen mevrouw, lang opgebleven eind'lijk zich ter rust begevend, in haar bed twéé kruiken zag. Haastig belde ze het meisje en vroeg: „Zeg, wat doe je nou?" waarop de geïmporteerde onbewogen repliceerde: „O, de ene lekt, mevrouw". Uit de Feestvonken door Huib Fenijn. Nan Huysman 13 November Baldadig vernielen van de Isolatoren der Rijkstele graaf en Telephoonlijnen. De Burgemeester der Gemeente Texel waarschuwt ingevolge Regee- rings aanschrijven, dat het moedwil lig beschadigen van Rijkstelegraaf- en Telephoonwerken, krahctens arti kel 351 van het Wetboek van Straf recht, wordt gestraft met een gevan genisstraf van ten hoogste drie jaar. 11 Augustus De Tulenmarkt op Wieringen Op de eerst kermisdag worden heel vroeg de klokken geluid, opnieuw om 10 uur en gaan vele Wieringers naar de Hypolituskerk. Ze worden daar ontvangen door eenige notabe len. Daarna luistert men naar het orgelspel en verlaat dan het gebouw aan de rechterkant in een lange aan eengesloten rij. Iedere bezoeker krijgt aan de uitgang een broodje ter grootte van 7 a 8 cm. Het is een vierkant stukje aan de bovenkant wat afgerond en draagt de naam ,,Tuul". De tulen het luxe feestbrook der Wieringers wordt tijdens de ker mis veel gegeten. Vermoedelijk is het gebruik ontstaan tijdens het be talen van de „Korentiend" en is be kend als tulenmarkt. Deze „Koren tiend" werd aan de kerk betaald. De kerk ontvang nu geen tiend meer en betaald ook geen tulen. De ze worden bekostigd door een parti culier. De tulenmakers loopen met hun feestgave in de hand over het kerkhof en gaan dan naar huis. Waar moet ik er mee naar toe? Dat zegt u misschien bij het oprui men van oude ansichten of foto's. Geen nood! Wij houden graag onze handen op. Als u wilt dat we dit doen, bel dan even 3019 en u ziet ons verschijnen. U krabt zich achter het oor? Bij het schoonmaken komen er al tijd weer dingen tevoorschijn waar u geen raad mee weet en die u nu toch wel eens kwijt wilt. Misschien iets voor de Historische Vereniging? Je kunt nooit weten. Bel eens even met 3019. Wie weet! 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1988 | | pagina 18